Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Oceny jakości akcji

  Podobnie jak ocena jakości obligacji, także ocena akcji skoncentrowana jest na ryzyku niezrealizowania oczekiwanych przychodów z inwestycji w dany papier wartościowy. Im wyższe jest prawdopodobieństwo otrzymania przewidywanego strumienia dywidend oraz wzrostu zysków, a także im silniejsza jest sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arbitraż

  Strategia finansowa, która wykorzystuje różnice kursów. Dawniej, kiedy przekaz informacji nie był tak szybki, polegało to na wykorzystywaniu różnicy kursów tej samej firmy na różnych giełdach. Wraz z pojawieniem się komputerów i przyspieszeniem przekazu informacji ten rodzaj arbitrażu został...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ HANDLOWA

  Zbiór jednostek handlowych, które tworzą całość organizacyjną, funkcjonalnąi terytorialną i spełniają funkcje obsługi odpowiednich grup klientów indywidual-nych oraz instytucjonalnych w zakresie sprzedaży —» dóbr. Z punktu widzeniaformalnoprawnego s.h. jest to zbiór różnorodnych podmiotów gospodarczycho...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  segmentacja geograficzna

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie miejsca zamieszkania konsumentalub lokalizacji organizacji będącej użytkownikiem produktu. Rodzaj —> segmen-tacji rynku, której punktem wyjścia jest -> konsument. S.g. opiera się nazałożeniu, że rozmiary i struktura popytu oraz preferencje odnoszące się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK SPRZEDAWCY

  Stan, w którym istnieją takie relacje między popytem a podażą, przy którychnabywca musi zabiegać o towar, o przychylność s. S. nie ma żadnych problemówze zbytem deficytowego towaru. Sytuacja taka jest wynikiem popytu większegood podaży i będzie trwała dopóty, dopóki nie osłabnie popyt lub nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIŁA KONKURENCYJNA

  Czynnik wyznaczający natężenie —> konkurencji w danym sektorze. Jeśli jegooddziaływanie jest bardzo silne, to decyduje o atrakcyjności danego sektora(rynku), jego rentowności. W konsekwencji rzutuje więc na formułowanie—> strategii marketingowej przedsiębiorstwa, w tym strategii konkurencji. Wg M.Portera...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja na podstawie korzyści konsumenta

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie różnych korzyści odnoszonych przezkonsumenta, które są związane z zakupem produktu. W przypadku wycieczkiturystycznej będą to np. nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi, poznaniezabytków, odpoczynek czy zakupy; w przypadku pasty do zębów — zapobieganiepróchnicy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK USŁUG

  Stosunki pomiędzy podmiotami oferującymi u. do sprzedania po danej ceniea podmiotami nabywającymi te u. za posiadane środki pieniężne. Można wskazaćkilka specyficznych cech r.u. odróżniających go od zuniwersalizowanych ujęć:1) charakter u. jako przedmiotu kupna-sprzedaży — sprzedaje się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA DYFERENCYJNO-SEMANTYCZNA

  Rodzaj s. postaw (-» skale postaw) zbudowanej na wielopozycyjnej —> skalinominalnej, składającej się z 5-7-stopniowej —> skali porządkowej, zwykledwubiegunowej, ograniczonej z obu stron parami przeciwstawnych kategorii.Skala ta jest wykorzystywana do tworzenia i porównywania profili...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja na podstawie stopnia użytkowania produktu

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie intensywności korzystania z produktu(np. papierosów, leków, wyjazdów turystycznych). Rodzaj —> segmentacji rynku,której punktem wyjścia jest —> produkt. Zależnie od nasilenia popytu konsumen-tów dzieli się zwykle na cztery grupy: 1) „tych, którzy w ogóle nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt

Do góry