Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Prowadzenie ewidencji i bazy danych

  Informacja i komunikowanie się stanowi podstawę funkcjonowania organizacji. To banalne twierdzenie wyjaśnia przyczynę umieszczenia funkcji gromadzenia informacji na czele listy zadań działu zarządzania zasobami ludzkimi. W przedsiębiorstwach, w których została przekroczona pewna minimalna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASOBY OSOBISTE - PRZYKŁADOWA KLASYFIKACJA I WŁAŚCIWOŚCI

  I    K: Kompetencje, kwalifikacje i umiejętności

  1.    szczególna dziedzina wiedzy,

  2.    ogólny poziom wykształcenia,

  3.    szczególny poziom wiedzy fachowej, specjalistycznej,

  4.    wcześniejsze doświadczenia w danej dziedzinie (np. działalność gospodarcza, kierowanie ludźmi, zarządzanie),

  5...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /9 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy sprawozdawczości finansowej

  O tym, że inwestorzy i analitycy finansowi są niezadowoleni z obecnego poziomu sprawozdawczości finansowej, można się przekonać na podstawie poniższego cytatu:

  Jeśli księgowi chcą utrzymać swoją rolę w procesie zasądzania inwestycjami, to zamiast bronić istniejących rytuałów, powinni...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwe przedstawianie danych finansowych a braki standaryzacji sprawozdań

  Od wielu lat trwają spoty o to, czy większym problemem jest „niewłaściwy sposób przedstawiania danych finansowych”, czy „braki standaryzacji” sprawozdań finansowych.

  Problemy związane z prezentacją danych finansowych rzeczywiście istnieją, jednakże amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa: podstawowe narzędzie analizy papierów wartościowych

  Głównym narzędziem, od dawna wykorzystywanym przez inwestorów do oceny i interpretacji sprawozdań finansowych spółek, jest analiza wskaźnikowa. Celem tego typu analizy jest zredukowanie dużej liczby pozycji sprawozdania do relatywnie niewielu zależności charakteryzujących sytuację spółki.

  Analiza...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury kwalifikacyjne

  Aby wyselekcjonować określoną liczbę walorów z ogromnego zbioru dostępnych akcji i obligacji, analitycy stosują procedury kwalifikacyjne. Proces kwalifikacji papierów wartościowych powinien uwzględniać cele i charakterystykę tolerancji ryzyka danego inwestora. Provident Capital Management stosuje na...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy analizy papierów wartościowych

  W procesie analizy papierów wartościowych rozważane są zarówno czynniki jakościowe, jak i ilościowe. Termin czynniki jakościowe odnosi się do informacji subiektywnych, opisujących takie zmienne jak jakość zarządzania czy wyniki projektów badawczo-rozwojowych, ale także do prognoz danych ilościowych...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa dywidendy

  Ilość gotówkowej dywidendy na akcję podzielona przez bieżącą cenę rynkową lub cenę zapłaconą za uprzednio kupione akcje. Wielkość ta reprezentuje procent, jaki inwestor otrzyma z tytułu samej dywidendy.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena: kamień węgielny analizy fundamentalnej

  Wycena akcji opiera się na umiejętności przewidywania przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa oraz stanu rynku, na którym notowane są aktywa finansowe danej firmy. Wycena byłaby prosta w warunkach całkowitej pewności. W rzeczywistości nie jesteśmy pewni co do wielkości przyszłych zysków, dywidend i...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania depozytowe

  Określają ilość gotówki lub akcji, jaka musi znajdować się w depozycie w firmie maklerskiej lub w banku. Wysokość depozytu określana jest przez Zarząd Rezerwy Federalnej. Firmy maklerskie mogą stosować surowsze wymagania depozytowe od ustalonych przez FED.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt

Do góry