Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE MOTYWACJI DO PRACY

  Praca zawodowa jest jedną z podstawowych dziedzin życia, często też pochłania najwięcej energii życiowej i czasu. W nowoczesnych społeczeństwach czas pracy i związanych z nią aktywności (np. dojazdy, dokształcanie się itp.) dorównuje już sumie czasu przeznaczonego na wszystkie inne czynności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /13 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA KONKURSOWA

  Skoro mówimy o doborze na najwyższe stanowiska w firmie bądź organizacji, należy skomentować nieco tzw. metodę konkursową, bardziej w naszym kraju rozpowszechnioną niż znaną. Ponieważ brakuje u nas pewnego standardowego rozumienia i wzoru tej metody, spróbujemy tu zaproponować typową procedurę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „IDEALNE KADRY”

  Cel: stworzenie kadr idealnych w mojej firmie.

  Jakie - Twoim zdaniem - bariery i pułapki, jak również szanse i korzystne warunki w Twojej firmie utrudniają bądź ułatwiają stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających wykorzystanie kompetencji, umiejętności i właściwości pracowników? W jaki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /12 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE PROBLEMY PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI - Sposoby rekrutacji

  Rekrutacja wewnętrzna:

  1.    adaptacja własnych pracowników w procesie szkolenia; (rola kadry rezerwowej)

  2.    wolny nabór (zgłoszenia kandydatów); selekcja pozytywna lub negatywna - metody: testy wiadomości, umiejętności, kompetencji, osobowości itp.;

  3.    rekomendacja (metoda „zgadnij kto?” jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /11 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE ANALIZY PRACY DLA ZARZĄDZANIA LUDŹMI

  Pojęcie „analiza pracy” jest - z jednej strony - dość ogólnikowe, otwarte i trudne do zdefiniowania, z drugiej zaś - intuicyjnie zrozumiałe; analiza pracy oznacza bowiem różnego rodzaju badania „nad pracą”, podejmowane w celu określenia sposobów działania, decyzji lub zmian dotyczących danej pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /14 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia procedury rozmów (przesłuchań) kwalifikacyjnych

  Jednym z podstawowych narzędzi oceniania, a więc i podejmowania decyzji kadrowych, personalnych, jest rozmowa oceniająca lub kwalifikacyjna - metoda pozornie prosta, lecz wymagająca wielu umiejętności i wysiłku, aby mogła dobrze spełnić swoje zadania. Przyjrzyjmy się głównym problemom związanym z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWESTIONARIUSZ LUBELSKI ANALIZY STANOWISKA PRACY (KLASP)

  Kwestionariusz ten jest pierwszym tego typu narzędziem psychometrycznym opracowanym w sposób kompletny w Polsce (KLASP, 1990). Przeszedł on etap badań walidacyj-nych i może być bezpośrednio wykorzystywany zarówno w praktyce diagnostyczno-selekcyjnej, jak i w badaniach naukowych. KLASP składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia i pytania stosowane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych

  Zasadniczym zadaniem komisji jest uzyskanie od kandydatów maksimum informacji, na podstawie których dokonuje wnioskowania na temat kompetencji i umiejętności kandydata. Informacje te powinny w tym przypadku dotyczyć głównie:

  •    umiejętności analizowania sytuacji zawodowych, dokonywania ich diagnozy i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWESTIONARIUSZ ANALIZY STANOWISKA (KAS) JAKO PRZYKŁAD METODY ANALIZOWANIA LUDZKIEJ PRACY

  Kwestionariusz Analizy Stanowiska (KAS) stanowi narzędzie służące do analizy pracy i dotyczy 189 elementów pracy „ukierunkowanych na pracownika”, czyli takich, które opisują pracę ludzką przez zachowania pracownicze, a nie technologiczne aspekty pracy (Tiffin, McCormick, 1989). Kwestionariusz podzielony...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /15 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKUSZ OCENY KANDYDATÓW

  Technicznym środkiem pomocnym w procedurze oceniania kandydatów może być określony formularz (przykład przedstawiamy poniżej). Formularz taki to lista pewnych cech, ważnych z punktu widzenia wymagań wobec kandydata na stanowisko kierownicze. Przedstawiany przykład ogranicza się głównie do cech...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 832

  praca w formacie txt

Do góry