Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Co należy zrobić, żeby sprawiedliwie ocenić i „wycenić” pracowników?

  TEST DLA WSZYSTKICH OCENIANYCH

  Odpowiedz na następujące pytania: „raczej tak” albo „raczej nie”:

  1.    Czy Twój przełożony najpierw rozmawia z Tobą o Twojej pracy, a dopiero potem o Twoich cechach, wadach lub zaletach?

  2.    Czy Twój przełożony, zanim Cię oceni, poprosi Cię o samoocenę?

  3.    Czy Twój...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSZECHNOŚĆ OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Ocenianie ludzi należy do najtrudniejszych zadań przełożonych na każdym szczeblu zarządzania. Nie dlatego, że ocenianie jest czynnością rzadką, bo - jak niżej wyjaśniamy - jest wprost przeciwnie. Trudność oceniania wynika stąd, że w życiu codziennym uczymy się powstrzymywać od ocen, być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI KADRY KIEROWNICZEJ

  We współczesnym zarządzaniu ludźmi widoczna jest tendencja do skupiania wysiłków o charakterze selekcyjnym, motywującym i „rozwijającym” przede wszystkim na kadrze kierowniczej. Tendencja ta jest następstwem przekonania, że skuteczna, dobrze przygotowana kadra kierownicza weźmie na siebie obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /14 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWNIK - MENEDŻER CZY LIDER?

  Badacze i praktycy zarządzania reprezentujący tzw. nurt menedżerski w podejściu do problemu kierowania koncentrują się przede wszystkim na wiedzy o tym, co dzieje się w świecie i danej dziedzinie oraz próbują zrozumieć zjawiska zachodzące w ekonomii, zarządzaniu, finansach czy prawie, wychodząc ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACYJNE FUNKCJE OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Trzeba wiedzieć, czemu służy ocenianie ludzi, zwłaszcza pracowników', jakie są jego zadania w firmie, w organizacji. Ogólne funkcje oceniania pracowników można ująć jako:

  •    Informacyjne: oceniany uzyskuje wiedzę o tym, jak jest postrzegany, jakie miejsce zajmuje w świadomości swojego szefa i w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodząje wynagrodzeń dla kadry kierowniczej

  Do najważniejszych rodzajów wynagrodzeń kadry kierowniczej należą: pensja stała, świadczenia nieformalne, premie oraz udziały i akcje firmy.

  A.    Pensja stała. W sektorze prywatnym pensje stałe kadry kierowniczej mogą być elastycznie skorelowane z zyskiem firmy.

  B.    Świadczenia nieformalne ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

  Aby przeprowadzane w firmie diagnozy psychologiczne dobrze służyły polityce kadrowej i rozwojowi pracowników, nie naruszały ich godności, prawa do informacji i poufności danych osobistych, a przy tym dawały możliwości odwołania się w przypadku uzyskania nie akceptowanej opinii, należy pamiętać o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz obserwatora

  1.    Przygotowanie wywiadu

  Będziesz za chwilę pracował z osobą prowadzącą wywiad.

  Drugi obserwator zapyta kandydata do pracy:

  •    o jakie stanowisko się ubiega?

  •    czego oczekuje od tej pracy?

  Informacja ta zostanie przekazana prowadzącemu wywiad. Na etapie przygotowania kandydat i prowadzący...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz prowadzącego wywiad

  Przed rozpoczęciem wywiadu kandydat do pracy poinformuje jednego z obserwatorów, o jakie stanowisko się ubiega, i poda krótki opis tego stanowiska. Będziesz miał dziesięć minut na przygotowanie pytań. Nie rozmawiaj z kandydatem przed rozpoczęciem wywiadu! Jeśli masz do niego jakieś pytanie, niech mu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz kandydata

  Jeden z obserwatorów zapyta Cię za chwilę, o jakie stanowisko się ubiegasz i poprosi o krótki jego opis. Postaraj się dokonać jak najbardziej realistycznego wyboru.

  Po podaniu obserwatorowi nazwy stanowiska będziesz miał dziesięć minut na przygotowanie się do odpowiedzi na pytania, które mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt

Do góry