Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Coaching i mentoring

  Coaching i mentoring pojawiły się we współczesnych firmach jako odpowiedź na idee przywództwa wymagające od kierowników nie tylko wiedzy i umiejętności technicznych oraz specjalistycznych, ale także określonych właściwości, umiejętności „bycia z drugim człowiekiem”, nawiązywania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE EFEKTYWNEGO KIEROWNIKA

  Badania nad ludźmi, którzy zrobili tzw. karierę, wielkie pieniądze lub zyskali sławę bądź władzę, wykazały dość zaskakującą rzecz: otóż na ogół szczęśliwcy ci niezbyt hojnie wyposażeni są w to, co uważamy za warunek powodzenia, mianowicie w tzw. inteligencję.

  Inteligencję wymyślili...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORNE PROBLEMY OCENIANIA PRACOWNIKÓW JAKO PROCEDURY ORGANIZACYJNEJ

  Jednym z najtrudniejszy aspektów procedury oceniania ludzi w instytucjach jest problem - pytanie: co oceniamy, jakie są kryteria oceniania, co możemy oceniać, a czego nie? -czyli kwestie graniczące z poważnymi czasem dylematami etycznymi.

  Ocena pracownika nie może być oceną osoby ani oceną moralną:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuteczne sposoby motywowania

  Problem motywowania, zachęcania innych do pracy jest stary jak świat. Co Ciebie najbardziej motywuje do pracy? Pensja? Prestiż Twojej firmy? A może po prostu fakt, że czujesz się w niej pewnie i bezpiecznie? Podejrzewamy, że wszystko po trochu.

  W tym miejscu chcemy Cię zachęcić do refleksji nad...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /16 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGUŁY, METODY I PROCEDURY OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Przystępując do konstruowania systemowej procedury oceniania, przestrzegajmy podstawowych zasad skutecznego oceniania, które możemy sformułować tak oto:

  1.    Precyzyjne określenie przedmiotu(ów) ocen.

  2.    Jasność kryteriów oceniania: ich tzw. operacjo n a 1 i z a cj a, tj. ujęcie przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu wynagradzania

  Aby szybciej i skuteczniej wprowadzać zalecane zasady motywowania oraz realizować dotyczące go postulaty, konieczne wydaje się przeanalizowanie i opis istniejącego rzeczywiście systemu motywowania, opartego na płacach i nagrodach finansowych. Do tego celu można wykorzystać pewne podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYKA ROZMÓW OCENIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

  Jak wspomnieliśmy, problematyka oceniania pracowników ciągle jest przedmiotem zainteresowań, szczególnie praktyków, głównie ze względu na trudności związane z ustalaniem kryteriów oceniania i praktycznym dokonywaniem ocen. Porównajmy na przykład kilku pracowników: jeden jest bardzo sumienny, choć „bez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /12 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad poszukiwania motywacji jako narzędzie motywowania

  Bardzo skutecznym sposobem motywowania jest dobrze przeprowadzony „wywiad poszukiwania motywacji”. Stanowi on szczególną formę komunikacji między przełożonym i podwładnym, której celem jest uzyskanie informacji na temat dążeń, pragnień i celów pracownika, ale przede wszystkim zachęcenie go do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENY PRACOWNIKÓW A DECYZJE KADROWE

  Ocenianie, jak powiedzieliśmy wcześniej, pełni też ważną funkcję jako podstawa decyzji personalnych. Ocena sformułowana w trakcie procesu trwającego dostatecznie długo i spełniającego kryteria metodologiczne powinna być na tyle rzetelna, aby na jej podstawie zaprojektować pewną „ścieżkę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwijanie i doskonalenie motywacji w pracy

  Poniżej zostaną zaproponowane wskazówki, które mogą się przyczynić (m.in. wg Bella, 1976) do rozwijania mechanizmów motywacji i większego zaangażowania w pracę. Celem ćwiczenia jest zastanowienie się nad możliwością ich wykorzystania i dopasowania odpowiednich dyrektyw do wybranych pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 090

  praca w formacie txt

Do góry