Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  „Trening przetrwania” jako specyficzna forma szkolenia kadr kierowniczych

  Założenia psychologiczne

  Określenie „trening przetrwania” jest umowne (metaforyczne) i nawiązuje do metod treningu stosowanych głównie w armiach, jednostkach i służbach specjalnych, a czasami - w wybranych grupach pracowników różnych instytucji, najczęściej działających w nietypowych warunkach i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Bilans osobisty”

  Drugim z proponowanych narzędzi jest analiza własnych doświadczeń, określana czasem jako „wywiad z samym sobą” (self-aud.it), a właściwie jedna z jego form. Określenie „bilans osobisty” jest odpowiednie przede wszystkim z tego względu,

  że chodzi tu o podsumowanie strat i zysków, plusów i minusów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura grupowego rozwiązywania problemów w pracy

  Celem pracy grupy problemowej jest sformułowanie odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania. Chodzi o to, by grupa znalazła idealne rozwiązanie problemu organizacyjnego. Z pewnością pomóc w tym może wykorzystanie różnych metod stymulowania twórczego myślenia.

  SPOSÓB PRACY

  Każda z grup otrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linie kariery zawodowej

  Kolejna forma analizy własnego rozwoju może mieć następującą postać: rysujemy poziomą linię obrazującą bieg naszej pracy zawodowej, zaznaczony latami pracy, a nad tą linią nakreślamy krzywe obrazujące cztery najistotniejsze składniki kariery:

  -1-2-3-4-5-6-7-8-9-itd.--» Czas kalendarzowy

  1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH A EFEKTYWNE ZACHOWANIE W ROLACH ZAWODOWYCH

  W dzisiejszym świecie w sposób poniekąd naturalny wzrasta techniczna wiedza zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej. Menedżerowie potrafią dokonywać skomplikowanych obliczeń, opracowywać wyszukane plany marketingowe i użytkować skomplikowane programy komputerowe. Są dobrze merytorycznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się - podstawa szkolenia

  Przedstawiona powyżej argumentacja, tłumacząca potrzebę i cele oraz treści szkolenia w przedsiębiorstwach, jest chyba wystarczająca. Żeby jednak prowadzić działalność szkoleniową w uzasadniony i mądry sposób, należy lepiej poznać proces uczenia się. Pominiemy tu wszelkie techniczne opisy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór sposobów kierowania odpowiednio do sytuacji w zespole

  Zastanów się nad najważniejszymi problemami, z jakimi ma do czynienia w swej pracy kierownik, i spróbuj dopasować do nich najodpowiedniejsze sposoby oddziaływania na zespół. Zadanie to ułatwi Ci znajomość mocnych i słabych stron podwładnych, uważna obserwacja ich zachowań, wysłuchiwanie ich uwag i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

  1.    Praca jest lepiej przygotowana i wykonana:

  •    Zysk na czasie: większa szybkość reakcji i eliminacja opóźnień w procesie decyzyjnym.

  •    Przystosowanie do zmian: plastyczność, wyeliminowanie administracyjnej rutyny i ucieczki od odpowiedzialności (przerzucania odpowiedzialności na innych).

  •...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA SZKOLENIOWA W FIRMIE

  Nowoczesne zarządzanie kadrami rozpoczęło się właściwie od szkolenia pracowników. Można powiedzieć, że Polska w chwili obecnej to kraj organizacji uczących się, tj. takich, w których szkoleniem objęte są zarówno same organizacje, jak i poszczególni ich uczestnicy. Główne nurty tego szkolenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA KIEROWNICTWA

  1. Możliwość skoncentrowania się na swojej prawdziwej roli, a więc możliwość lepszego zarządzania.

  2. Odciążenie, niezajmowanie się szczegółami, uniknięcie przepracowania.

  3. Możliwość skoncentrowania się na zadaniach, których nie można aktualnie delegować lub które może wykonać tylko...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt

Do góry