Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Eksploatacja środków transportu

  Sprawna organizacja procesów transportowych wymaga dużej ilości różnych środków ransportu. Ogólnie możemy stwierdzić, że środki te, dzięki masowej produkcji oraz rowszechnej dostępności, stały się niezbędne do funkcjonowania każdego człowieka. W związku z tym pojazdy samochodowe, pociągi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport morski

  Transport morski oznacza przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie. Do przewozu towarów używa się wielu wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i innych. Szczegóły na temat wykorzystywanego w transporcie morskim...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /13 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki techniczne środków transportu

  Różnorodność oczekiwań wobec świadczonych usług przewozowych powoduje, że na dostępnych jest wiele różnorodnych środków transportu, w tym najpopularniejszych, środków transportu kolejowego i drogowego. Jednak, w celu ujednolicenia budowanych :: ridów, środki te musze być konstruowane według...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport wodny śródlądowy

  Transport wodny śródlądowy polega na przewozie ludzi i ładunków po zbiornikach środkowych i ciekach wodnych. Żegluga śródlądowa odbywa się ogólnie w innych warunkach " z żegluga morska, co stawia środkom transportu wodnego śródlądowego znacznie mniej-wymagania, przez co umożliwia również bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /15 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki techniczne pojazdów samochodowych

  Regulacje dotyczące parametrów charakteryzujących pojazdy samochodowe szerokość, długość, wysokość) znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia ? kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojaz-oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport intermodalny

  Transport intermodalny należy do złożonych procesów transportowych, w których są przemieszczane środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu.

  W transporcie intermodalnym przewóz ładunków odbywa się w jednej i tej samej =c*cstce ładunkowej lub pojeździe, na całej trasie od nadawcy do odbiorcy, bez...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział transportu

  Do usług pomocniczych zaliczyć można np. liczenie sztuk ładunku, ustalenie masy, usługi maklerów frachtujących, usługi spedycyjne itp, Działalność transportowa daje nam możliwość sprawnego i efektywnego funkcjonowania każdego działu gospodarki. Wspólne z rozwojem społeczno-gospodarczym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki techniczne środków transportu kolejowego

  Przejdźmy teraz do omówienia zagadnień związanych z charakterystyką techniczną środków transportu kolejowego. Organem odpowiedzialnym za określanie wymagań technicznych wagonom oraz pojazdom trakcyjnym stosowanym w ruchu międzynarodowym jest Międzynarodowy Związek Kolei UIC (fr. Union internationale...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura transportu intermodalnego

  Sieć transportu kombinowanego składa się z dwóch głównych ogniw - terminalu umożliwiających jednostkom ładunkowym zmianę gałęzi transportu oraz dróg transportowych, które łączą terminale. Aby transport kombinowany funkcjonował prawidłowo, niezbędna jest właściwa organizacja współpracy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport samochodowy

  Transport samochodowy to jeden z najczęściej wykorzystywanych działów transportu, polegający na przewożeniu osób i/lub towarów przy pomocy samochodów. Transport ten charakteryzuje się dużą szybkością oraz elastycznością, wynikającą z gęstej sieci dróg transportowych umożliwiających...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /12 331

  praca w formacie txt

Do góry