Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przewozy tranzytowe

  Niejednokrotnie realizując przewozy międzynarodowe z punktu nadania znajdującego się w jednym państwie do punktu odbioru w drugim państwie, musimy przewieźć ładunek przez obszar jeszcze innego państwa. Mówimy wtedy o tzw. przewozach tranzytowych. Zatem możemy stwierdzić, że tranzyt w transporcie to...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek transportowy

  Obejmuje ogół stosunków wymiennych zachodzących między zodmiotami reprezentującymi nabywców a podmiotami reprezentującymi sprzedawców .sług transportowych.

  Rynek jest zbiorem kupujących i sprzedających, którzy przeprowadzają transakcje osobiście, telefonicznie, pocztą czy w jakikolwiek inny...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy rynku transportowego

  Elementami rynku transportowego są:

  —    podaż, wyrażająca ujawnione przez sprzedawców zamiary (chęć sprzedaży),

  —    popyt, wyrażający ujawnione przez nabywców zamiary (chęć zakupu),

  —    ceny.

  W zależności od sytuacji rynkowej możemy mówić o rynku sprzedawcy i rynku nabywcy -sług...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowa - usługowa funkcja transportu na rynku

  Podstawowa - usługowa funkcja transportu na rynku to przemieszczanie osób rzeczy w przestrzeni.

  Występuje ona pod dwiema postaciami:

  —    materialnego dobra konsumpcyjnego przy przewozie osób,

  —    materialnego dobra konsumpcyjnego umożliwiającego osiągnięcie innego dobra przy przewozie towarów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi transportowe na rynku

  Usługi transportowe na rynku oferują spedytorzy, operatorzy logistyczni, kurierzy oraz przewoźnicy. Największy zakres świadczą operatorzy. Zapewniają oni profesjonalną obsługę, dotyczącą przewozu produktów od miejsc ich powstania do miejsc konsumpcji.

  Jako centrum magazynowe operator logistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt i podaż na rynku usług transportowych

  W otaczającym nas świecie można wyodrębnić szereg potrzeb, które służą realizacji > -eslonych celów, zadań czy też planów. Wśród tych potrzeb znajdują się także potrzeby r ązane z przemieszczaniem osób, dóbr oraz informacji w danym czasie na określoną :: ^głość, czyli tzw. potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania środków transportu oraz ich dopuszczenie do ruchu

  Kluczowym elementem dla firmy transportowej są środki transportu gotowe do realizacji zcwierzonych im zadań przewozowych. W związku z tym, że najczęściej wykorzystywaną :=łęzią transportu w przewozach towarów i/lub osób są środki transportu samochodowego, 'lezmiernie ważne jest utrzymanie ich...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsługa techniczna środka transportu samochodowego

  Z poprzednich rozdziałów wiemy, że w eksploatacji pojazdów niezwykle istotna jest prawidłowa obsługa pojazdów, realizowana w stałych cyklach ustalanych przez producentów pojazdów. W uproszczeniu możemy przyjąć, że cykle obsługowe mówią, aoa czynności należy wykonać, aby pojazd był sprawny...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady transportu intermodalnego

  •    skomplikowana dokumentacja spedycyjna; niejednokrotnie niedopuszczalna forma przez/ozu dla przesyłek objętych akredytywami bankowymi (ze względu na wielość dokumentów spedycyjnych),

  •    nie w pełni uformowane serwisy przewozów kombinowanych są oferowane na konkretnych trasach przewozowych; jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport lotniczy

  Transport iotniczy jest najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu na świecie, ale wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanej kadry. Na jego rozwoj i stale postępującą modernizację stać tylko bogate kraje.

  Do największych towarzystw lotniczych, utrzymujących regularne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 998

  praca w formacie txt

Do góry