Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu kolejowego

  Działalność kolei możemy rozpatrywać w aspekcie następujących grup czynnościowych:

  —    działalność podstawowa obejmująca wszystkie czynności związane z przewozem;

  —    działalność pomocnicza obejmująca czynności, które polegają na świadczeniu usług na rzecz działalności podstawowej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing w transporcie

  Outsourcing to przekazanie części działalności przedsiębiorstwa w ręce innego, wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, aby obniżyć koszty własnej działalności.

  Rodzaje outsourcingu:

  —    kontraktowy - rezygnacja przez firmę z funkcji transportowych i przekazanie ich wykonania niezależnemu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu lotniczego

  W transporcie lotniczym najważniejszymi elementami układu rodzajowego kosztów ope- r-lnych w przedsiębiorstwie przewozowym są:

  —    płace załóg lotniczych,

  —    materiały,

  —    obsługa techniczna samolotów,

  —    amortyzacja samolotów lub inne koszty zakupu,

  —    koszty specjalne,

  —    ubezpieczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy funkcjonowania transportu w polityce transportowej Unii Europejskiej

  Wspólnotowość Unii Europejskiej to uzgadnianie i prowadzenie przez państwa członkowskie wspólnej i zharmonizowanej polityki w poszczególnych obszarach życia społeczno: rspodarczego. Dotychczasowy dorobek UE obejmuje wspólne polityki, np. w zakresach fergetyki, handlu, konkurencji, ochrony środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

  Ogólnie koszty realizacji usług żeglugowych możemy podzielić na:

  —    koszty bezpośrednie, które są bezpośrednio odnoszone do eksploatacji statku,

  —    pośrednie, tzw. koszty zarządu ogólnego i związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa armatorskiego.

  Jeżeli weźmiemy pod uwagę technologię...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja w ruchu drogowym

  Jednym z podstawowych czynników umożliwiających efektywne realizowanie procesor, transportowych, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, jest posiadanie wszelkie niezbędnych dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami. W związku z tym w pojeździe powinny znajdować się następujące dokumenty:

  —...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie zadań transportowych

  Wiemy już także, jak ogólnie charakteryzuje się rynek transportowy oraz co generuje :c:yt i podaż na rynku usług transportowych. Dla osób zajmujących się transportem miach przewozowych czy też spedycyjnych szczególnie istotne jest spełnienie oczekiwań entów, czyli zaspokojenie popytu na usługi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - List przewozowy CIM

  Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM jest dokumentem stwierdzającym zawarcie z przedsiębiorstwem kolejowym umowy o przewóz. Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez kolej przesyłki i umieszczenia stempla datownika stacji nadania na liście przewozowym. Obowiązki i prawa stron umowy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie przewozów

  Warto podkreślić, że proces planowania procesów transportowych jest jednym z najważniejszych zadań w firmie transportowej. Jego prawidłowa organizacja gwarantuje danej firmie możliwość osiągania oczekiwanych zysków oraz stwarza szansę dalszego rozwoju. Należy także pamiętać, że zyski naszej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - List kolejowy SMGS

  Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS stosowany jest obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu. Na komplet listu składają się:

  —    oryginał - przeznaczony jest dla odbiorcy przesyłki,

  —    ceduła - przeznaczona jest dla stacji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt

Do góry