Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategia przyciągania

  Rodzaj strategii promocyjnej, zmierzającej do wytworzenia i ciągłego pod-trzymywania dużego popytu finalnego poprzez adresowanie instrumentówpromocji do finalnych nabywców. Popyt stworzony dzięki s.p. wywołuje efekt„przyciągania" (ang. pulling) produktu od konsumenta do kolejnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia przywództwa kosztowego

  Ogólna strategia konkurencji, polegająca na działaniu przedsiębiorstwa jakoproducenta lub sprzedawcy przy niskich kosztach całkowitych. Stosowanie tej s.wymaga takiej alokacji i realokacji zasobów, aby uzyskać największą produktyw-ność ich wykorzystania w sferze działań operacyjnych (produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia rozwoju produktu

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa polegająca na wprowadzaniu nowych p.na dotychczasowy rynek zbytu. Może to być produkt wchodzący w miejscetakiego, który wszedł już w fazę schyłkową swego cyklu życia (—> cykl życiaproduktu) lub produkt poszerzający dotychczasowy zakres asortymen-towy oferty. S.r.p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA ROZWOJU RYNKU

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa polegająca na pozyskiwaniu dla dotych-czasowych produktów nowych r. zbytu. Może to się odbywać przez: 1) wprowa-dzenie produktu na nowy obszar geograficzny, 2) stworzenie tzw. r. dodatkowego,z czym wiąże się znalezienie nowych zastosowań dotychczasowego produktu lub3)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia popychania

  Typ działań dystrybucyjnych i promocyjnych, w których producent wykorzys-tuje personel sprzedażowy do oddziaływania na poszczególne ogniwa dystry-bucji, tj. hurt i detal. Głównym zadaniem promocji w s.p. jest „pchanie" (ang.pushing) produktu przez wybrane kanały rynku. S.p. zmierza do utrzymaniaefektu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA MARKI

  Decyzje, środki i sposoby osiągania celów stawianych m. W szerokim ujęciuobejmuje: uzasadnienie „markowania", sponsorowanie m. (—> marka produ-centa, -> marka pośrednika, -> marka mieszana), ustalenie nazw i symboli m.(—» marka indywidualna, —> marka rodzinna, —» marka łączona) oraz stra-tegie m. w wąskim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia preferencji

  Strategia oddziaływania na nabywców głównie poprzez wysoką jakość i do-stosowanie oferty do p. nabywców. Jest adresowana do tzw. —> nabywcówmarkowych, a więc osób przywiązujących dużą wagę do opinii, jaką cieszy sięmarka produktu lub firma. Tego rodzaju s. wymaga długotrwałego i kosztownegobudowania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia me too

  Strategia formowania programu asortymentowego polegająca na wprowadzaniupseudonowości naśladujących obce produkty, które już zostały zaakceptowaneprzez rynek, lub na przejmowaniu z innych branż szczególnych cech produktów,dzięki którym zdobyły one uznanie rynkowe (np. papierosy „lights"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA COMMODITY

  Strategia marketingowa zmierzająca do uzyskania dużego —> udziału w rynkupoprzez —> konkurencję cenową i oferowanie szerokim kręgom nabywcówmasowo wytwarzanych, standardowych produktów, dostosowanych do potrzebprzeciętnego nabywcy.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia produktu

  Formułowanie długofalowych celów i koncepcji działań dotyczących —> produktuna podstawie przewidywania zmian oczekiwanych w otoczeniu organizacji. S.p.obejmuje zasady: kształtowania struktury p., —> asortymentu produktu, kształ-towania i wprowadzania na rynek —> nowych produktów, —> cyklu życia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt

Do góry