Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  STRATEGIE WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE

  Strategie dotyczące wyboru określonej formy działalności zagranicznej orazsposobu ekspansji na r.z. i kolejności ich opanowywania. Czynnikiem decydują-cym o wyborze właściwej s. jest pozycja przedsiębiorstwa na r. (atuty konkuren-cyjne) porównywana z atrakcyjnością rynku. W przypadku słabych atutów i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefowa cena dostawy

  Cena dostawy płacona przez nabywców (odbiorców) towaru w jednakowejwysokości w ramach określonej strefy geograficznej. Najczęściej stosuje sięsystem wielostrefowy o zróżnicowanych c: im dalej położona strefa, tym wyższac. w niej obowiązuje.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA ZRÓŻNICOWANIA

  Strategia konkurencji polegająca na dążeniu do pozytywnego, jakościowegowyróżnienia własnej oferty spośród ofert konkurentów. Służy temu przedewszystkim kształtowanie specyficznych cech produktów przy uwzględnieniuzróżnicowanych preferencji nabywców, które w skrajnym przypadku prowadzi dopozycji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura cen

  Ogół relacji między c. produktów oferowanych przez danego sprzedawcę.U podstaw kształtowania s.c. leżą współzależności po stronie zbytu i/lub kosztówprodukcji (sprzedaży). Powodują one, że c. maksymalizująca zysk ze sprzedażyproduktu nie może być ustalana w oderwaniu od c. pozostałych produktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGICZNA JEDNOSTKA BIZNESU

  Organizacyjnie wyodrębniona część przedsiębiorstwa, względnie jednorodnaz punktu widzenia wymagań efektywnego zarządzania marketingowego. Głów-nymi kryteriami wyodrębnienia s.j.b. są: rodzaj zaspokajanych potrzeb, typklientów, alternatywne technologie. Do charakterystycznych cech s.j.b. zaliczasię: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  struktura konsumpcji

  Wzajemne relacje między elementami systemu k. System k. składa się z trzechpodsystemów: 1) przedmiotowego, 2) podmiotowego i 3) kształtowania k.

  Głównym kryterium podziału przedmiotowego podsystemu k. są —> potrze-by ludzkie, a zwłaszcza ich charakter i hierarchia. Podsystem ten dzieli sięna: k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie cen

  Działania przedsiębiorstw, w których wykorzystuje się instrument c. jako środekosiągania celów rynkowych. Działania te muszą być zintegrowane z s. w zakresiepozostałych instrumentów marketingu-mix. S.c. stosowane przez przedsiębior-stwo wynikają z określonych sytuacji na —> rynku, np. pozycji danych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie dystrybucji usług

  Działania przedsiębiorstw usługowych, w których wykorzystuje się instrument—> dystrybucji jako środek osiągania celów rynkowych. Działania te muszą byćzintegrowane z s. w zakresie pozostałych instrumentów marketingu-mix. O wybo-rze s.d. decydują: charakter potrzeb w zakresie u., częstotliwość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA RZUCAJĄCEGO WYZWANIE

  Jeden z typowych wariantów strategii konkurencji dotyczący przedsiębiorstwzajmujących drugą lub dalszą pozycję na danym rynku i przyjmujących jako celstrategiczny zdobycie przywództwa rynkowego lub poprawienie dotychczasowejpozycji kosztem danego konkurenta. Podstawowym warunkiem skuteczności tejs. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA SEGMENTACJI RYNKU

  Strategia marketingowa mająca na celu zwiększenie skuteczności działań rynko-wych dzięki dostosowaniu kompozycji instrumentów marketingowych do prefe-rencji poszczególnych, względnie jednorodnych grup nabywców występującychna danym rynku (—> segmentacja rynku). W zależności od liczby segmentów, doktórych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt

Do góry