Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  TARYFA PRZEWOZOWA

  Wykaz stawek przewozowych oraz warunków przewozu podany do publicznejwiadomości, najczęściej zatwierdzany (lub ustalany) przez organ administracjipaństwowej, samorząd lokalny, zrzeszenie przewoźników, międzynarodoweorganizacje transportowe. T.p. stanowi —» ofertę przewoźnika, a ceny w niejustalone są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNICZNY ROZWÓJ PRODUKTU

  Faza procesu —» rozwoju nowego produktu, polegająca na przekształcaniuwyselekcjonowanych —» pomysłów na produkt w projekty techniczne, materiali-

  żujące się w postaci modeli, prototypów i pierwowzorów poddawanych testomtechnicznym (sprawdzającym techniczną jakość użytkową) i testom akceptacyj-nym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  telemarketing

  Reklamowanie produktów przez sprzedawcę za pośrednictwem telefonu, połączo-ne z równoczesnym zbieraniem zamówień potencjalnych nabywców (bezosobistej wizyty sprzedawcy). 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teleshopping

  Metoda zakupu towarów polegająca na ich zamawianiu w firmie wysyłkowejdzięki bezpośredniemu połączeniu jej z gospodarstwem domowym za pomocąsieci telefonicznej, komputerów domowych lub telewizorów. Dzięki łączomkablowym —> klient ma możliwość zobaczenia bezpośrednio na ekranie szerokie-go zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taksonomia

  Dyscyplina statystyczna zajmująca się zasadami i procedurami klasyfikacji,porządkowania, grupowania i podziału obiektów na rozłączne i wyczerpującepodzbiory, zawierające obiekty najbardziej do siebie podobne, a jednocześnienajbardziej niepodobne do obiektów należących do innych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM MARKETINGU

  System — celowo określony zbiór — elementów i sprzężeń między nimi, którewspólnie określają cechy całości. Takie właściwości spełnia m., który jestukładem o sprzężonych elementach, działającym na zasadzie funkcji celu. Istota—> strategii marketingowej sprowadza się bowiem do tworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM WARTOŚCI

  Schemat pojęciowy, który odnosi się do hierarchicznie uporządkowanego zespołuw. ogólnych z odpowiadającymi im w. szczegółowymi. W. są interpretowane jakoprzedmioty zewnętrzne wobec jednostek oraz jako specyficzne postawy, przeko-nania, idee czy koncepcje o normatywnym lub nienormatywnym charakterze.S.w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucja

  Wzajemne zastępowanie się dóbr i/lub usług w zaspokajaniu potrzeb konsumpcyj-nych lub produkcyjnych. Przeciwieństwo uzupełniania, czyli komplementarności.Miarą stopnia s. między różnymi dobrami jest stosunek wyrażający ilość jednegoproduktu potrzebną do zastąpienia jednostki drugiego przy zapewnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEROKOŚĆ kanału dystrybucji

  Liczba pośredników na każdym szczeblu —> kanału dystrybucji. K. jest szerokiwówczas, gdy liczba pośredników zaangażowanych na szczeblu hurtu i/lub detalujest duża. Np. sprzedaż detaliczną danego produktu prowadzą —> domy towarowe,-> domy dyskontowe, domy wysyłkowe, —> supermarkety, inne —> sklepyi agenci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPERETA

  —> Sklep średniej wielkości, w którym jest sprzedawany w formie samoobsługo-wej szeroki —> asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowychcodziennego użytku. S. jako odpowiednik mniejszego —» supermarketu ma ok.120-400 nr powierzchni. Termin „s.", typowy dla średniej wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt

Do góry