Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  transakcja zabezpieczająca

  Rodzaj t. giełdowej, która polega na powiązaniu —» transakcji rzeczywistej z t.typu spekulacyjnego. T.z. występuje wówczas, gdy nabywca (sprzedawca) towaruprzypuszcza, że kupi (sprzeda) go dopiero po pewnym czasie. W celu zabez-pieczenia się przed ewentualną zmianą cen danego towaru, co mogłoby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  unikatowa propozycja sprzedażowa

  Zbiór niezbędnych obietnic, które pozwalają uznać przekaz reklamowy zaatrakcyjny i oryginalny. W praktyce uważa się, że u.p.s. zawiera reklama, któraoferuje wyraźnie określone korzyści, jest wyjątkowa (proponuje produkt nieoferowany przez konkurencję) i zachęca do zakupu. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trend

  Tendencja rozwojowa będąca efektem oddziaływania czynników głównych(systematycznych) na rozwój danego zjawiska w czasie. Istnieją dwie pod-stawowe metody wyodrębniania t: mechaniczna i analityczna. Metoda mechani-czna polega na wygładzeniu —> szeregu czasowego za pomocą —> średniejruchomej, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie produktu

  Metoda pomiaru zdolności p. do zaspokojenia potrzeb nabywcy, stosowanaw różnych fazach wprowadzania —> nowego produktu na rynek. T. technicznepolega na sprawdzeniu, w jakim stopniu określone cechy p. lub jego prototypuwynikają z zastosowanej techniki i technologii wytwarzania. Testy akceptacyjnesłużą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRÓJKĄTY BERMUDZKIE

  Obszar opcji strategicznych związanych z kształtowaniem ogólnej koncepcjioddziaływania na rynek, cechujący się równorzędnym traktowaniem instrumen-tów jakościowych i cenowych. Oparta na takich założeniach kompozycjainstrumentów marketingowych z reguły jest mało skuteczna, nie zapewniabowiem nabywcom ani...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie rynku

  Faza procesu —> rozwoju nowego produktu, polegająca na ustaleniu rzeczywistejzdolności r. do zaakceptowania —> nowego produktu, zależnie od różnychwariantów opakowań, cen, sposobów sprzedaży, reklamowania itp. Zakres t.r.zależy z jednej strony od kosztów zamierzonego inwestowania w produkt i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGIA KONSUMENTÓW

  Wyodrębnienie i opis typów —> konsumentów na podstawie badań empirycznychzróżnicowanych zachowań badanych grup k. oraz czynników i mechanizmówwywołujących to zróżnicowanie. T.k. odgrywa istotną rolę w —> segmentacjirynku.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transakcja handlowa

  Wiele powiązanych ze sobą działań, których wynikiem jest osiągnięcie zamierzo-nych celów handlowych przez strony biorące w nich udział. T.h. składa się z kilku 

  faz: 1) przygotowawczej (zebranie informacji, —» ofert, —» badania marke-tingowe), 2) zawarcia umowy z dostawcą lub odbiorcą produktów, 3)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBYTEK

  Ujemna różnica między stanem towaru w momencie wydania lub rozliczania sięa stanem w momencie przyjęcia tego towaru. Wyróżnia się u. naturalnei nadzwyczajne. U. naturalne są następstwem fizykochemicznych lub biologicz-nych właściwości towarów (wysychania, wyciekania, ulatniania się itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST ODTWORZENIOWY

  Metoda pomiaru i oceny stopnia, w jakim został zapamiętany dany środekpromocji. T.o. umożliwia: badanie stanu świadomości nabywców o istnieniudanego przedsiębiorstwa, produktu, znaku firmowego i ocenę jego zmian podwpływem poszczególnych narzędzi promocji. Jest także narzędziem badaniapostaw nabywców z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt

Do góry