Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Charakterystyka

  Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Charakterystyka

  Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Charakterystyka

  Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda ABC

  Charakterystyka

  Metoda (analiza ABC) w gospodarowaniu zapasami należy przede wszystkim na bieżąco dokonywać ich grupowania zarówno wedle ich wartości, jak i wielkości obrotów. Do tego służą dwie metody - metoda ABC i metoda XYZ.

  Punktem wyjścia w metodzie ABC jest stwierdzenia faktu, ze często...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda ABC

  Charakterystyka

  Metoda (analiza ABC) w gospodarowaniu zapasami należy przede wszystkim na bieżąco dokonywać ich grupowania zarówno wedle ich wartości, jak i wielkości obrotów. Do tego służą dwie metody - metoda ABC i metoda XYZ.

  Punktem wyjścia w metodzie ABC jest stwierdzenia faktu, ze często...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse behawioralne

  Charakterystyka

  Finanse behawioralne to dziedzina nauki o finansach, która do rozważań nad zachowaniami finansowy|rynków finansowych oraz ich uczetników włącza zagadnienia psychologiczne, społeczne i antropologiczne.

  Nie istnieje jedna spójna definicja przedmiotu zainteresowania finansów behawioralnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /3 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl kierowania

  Definicja

  Styl kierowania można zdefiniować jako względnie trwały i powtarzalny sposób, w jaki przełożony oddziałuje na podwładnych w celu pobudzenia i koordynacji ich działania w zespole, a przez to - osiągania celów stojących przed organizacją. Potencjalny styl kierowania jest to indywidualny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /5 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matryca logiczna

  Charakterystyka

  Matryca logiczna jest metodą planowania, realizacji i oceny projektów, bazuje na zasadach logicznego myślenia i wprowadza szereg narzędzi służących do planowania, tworzenia, wdrażania i zarządzania projektami

  Struktura matrycy logicznej została tak zaprojektowana, aby skłonić twórców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /2 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt, podaż i rynek

  1. Rynek to mechanizm koordynujący zachowania nabywców i sprzedawców, uczestniczących w procesie wymiany dóbr oraz usług.

  Rynek określa ceny, przy których wielkość zapotrzebowania zrównuje się z ilością oferowaną do sprzedaży. Ceny wpływają na decyzje społeczeństwa o tym, co, jak i dla kogo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /marekp Dodano /05.02.2011 Znaków /8 935

  praca w formacie txt
 • Przedsiębiorczość wykład 1

  Pojęcie przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości iorganizacji przedsiębiorczych. Przedsiębiorca,przedsiębiorczość (wewnętrzna i zewnętrzna). Cechyosoby przedsiębiorczej. Przedsiębiorcza orientacja.Przedsiębiorczość jako proces (wybraneprzedsięwzięcia rozwojowe: prywatyzacja, spin...

  Ocena /4.0 Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /praktykant Dodano /02.02.2011 Znaków /19 667

  praca w formacie pdf

Do góry