Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wykresy statystyczne

  Graficzna prezentacja danych statystycznych za pomocą linii, prostokątów,słupków, kół, punktów, obrazków itp. Najpopularniejszymi w.s. są diagramyi histogramy. Diagram to w. liniowy obrazujący rozkład liczebności za pomocąodpowiednich linii lub krzywych. Natomiast histogram to w. słupkowy obra-zujący...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaniżanie cen

  Gwałtowne obniżanie przez sprzedawcę c. produktów sprzedawanych na danymrynku (zwykle wyodrębnionym przestrzennie), na ogół poniżej kosztu własnegosprzedaży, w celu wyeliminowania mniejszych konkurentów. Praktyka najczęś-ciej zabraniana przez ustawodawstwo cenowe.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCE REAKCJI KONKURENTÓW

  Typowe sposoby zachowań konkurentów, podejmowane w odpowiedzi nadziałania konkurencyjne podmiotów (przedsiębiorstw) o pozycji rynkowejzauważalnej w danym sektorze/gałęzi konkurencyjnej. Ze względu na tezachowania wyróżnia się r.k.: biernego (wstrzemięźliwego), selektywnego,szybko reagującego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wystawa gospodarcza

  Miejsce prezentacji wzorów wytwórczości danego kraju, regionu, firmy lub grupyfirm, a nawet osób fizycznych, która ma na celu jedynie poinformowanieszerokiego grona zwiedzających o możliwościach i bieżącej ofercie produkcyjnejoraz propagowanie i promowanie odpowiednich podmiotów czy produktów.Organizatorzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORY ZACHOWAŃ

  Określone prawidłowości i regularności —> zachowań konsumpcyjnych uznanei przyjęte w danym segmencie konsumentów, a których naśladowanie dajemożliwość osiągnięcia pożądanego wyniku. W tym znaczeniu w.z. stanowiąbodziec, czynnik działania (zachowania) w określonym kierunku. W.z. nie są stałei...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD

  Metoda gromadzenia informacji w -> badaniach marketingowych, oparta naprocesie wzajemnego komunikowania się. W. jest szczególnego rodzaju roz-mową, której celem jest uzyskanie określonego zestawu informacji. W w.najważniejsza rola przypada —> respondentowi, którego celowo wywołanewypowiedzi stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zachowania konsumpcyjne

  Spójna całość reakcji (postępowań) związanych z dokonywaniem wyboróww procesie zaspokajania potrzeb indywidualnych w określonych warunkachspołecznych, kulturowych i ekonomicznych. Na z.k. składają się wszystkie teczynności, które są pobudzane przez odczuwanie —» potrzeb. Z.k. obejmują więcnabywanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD ZOGNISKOWANY

  Metoda gromadzenia informacji jakościowych dotyczących zachowań i postawwobec produktu, firmy, zdarzenia itp. W.z. jest prowadzony w formie dyskusjipod kierunkiem moderatora, w której bierze udział 8-12 celowo dobranych osób.W. jest rejestrowany za pomocą ukrytej kamery lub dyktafonu i/lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia w reklamie

  Bariery i utrudnienia, na jakie natrafia percepcja haseł reklamowych przezodbiorców przekazu. Czynniki te mogą mieć charakter fizyczny — przezniewłaściwy tekst, obraz, dźwięk, i semiologiczny — złe dobranie koduinformacji przekazywanej w formie —>sloganu reklamy. Typowe z.w r. stanowią:zbyt duża liczba r...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uzanse giełdowe

  Normy i zasady określone regulaminem —> giełdy, ściśle wg których odbywa się—> handel giełdowy. U.g. obowiązują wszystkich —> uczestników giełdy, przez coułatwiają obrót giełdowy, a także wprowadzają elementy stabilizacji, ciągłości

  1 pewności. Formalizują one funkcjonowanie g. w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt

Do góry