Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Osoba prawna

  Charakterystyka

  Definiuje się ją zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.12.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa dyskontowa

  "Stopa dyskontowa jest to stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym" (D.Begg, 1997, s. 126) Przy wysokich stopach dyskontowych banki komercyjne nie są skłonne do zaciągania pożyczek od Banku Centralnego, więc ograniczają udzielanie kredytów.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Godziny nadliczbowe

  Godziny nadliczbowe występują wtedy, gdy zostanie przekroczony czas pracy, zwłaszcza jego dzienna norma. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy jest wykonywana na polecenie pracodawcy, ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /5 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa obojętności

  Krzywa obojętności

  Przedstawia wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowita|całkowitą użyteczność, ponieważ w każdej z tych kombinacji jakiekolwiek zmniejszenie ilości jednego dobra zostaje zrekompensowane odpowiednim zwiększeniem ilości drugiego dobra(B.Oyrzanowski...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek publicznoprawny

  Związek publicznoprawny

  Związek publicznoprawny to państwo, lub jednostka samorządu terytorialnego wyposażona w instrumenty prawne do egzekwowania podatków.

  Jednostki samorządu terytorialnego

  W Polsce od roku 1999 funkcjonuje trójstopniowy podział samorządu terytorialnego:

  samorząd gminny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza cyklu życia Ando i Modigliani

  Charakterystyka

  Teoria cyklu życia Modiglianiego zakłada, że ludzie dążą do utrzymania poziomu konsumpcji na względnie stałym poziomie podczas trwania całego życia. W szczególności oszczędzają w okresie aktywności zawodowej po to, by móc sfinansować konsumpcję w okresie emerytalnym. W teorii...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednolity Akt Europejski

  Charakterystyka

  ''

  Jednolity Akt Europejski (JAE) to pierwszy traktat nowelizujący traktaty powołujące Wspólnoty Europejskie.

  Został podpisany 17 lutego 1986r. w Luksemburgu i 28 lutego 1986r. w Hadze (początkowo JAE podpisało tylko 9 z 12 państw. Dania, Grecja i Włochy sprzeciwiły się jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt FRA

  Charakterystyka

  FRA (Forward Rate Agreement) jest jednym z wielu instrumentów pochodnych, jakie oferują nowoczesne rynki finansowe, będącym pewną odmianą kontraktów forward. Jest to umowa pomiędzy dwoma kontrahentami w ramach której ustalają oni wysokość stopy procentowej dla danej kwoty wyrażonej w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /3 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma

  Charakterystyka

  Firmą jest zarejestrowana działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną lub osobę prawną. Może mieć ona różne formy prawne. Firma jest dla przedsiębiorcy dobrem niematerialnym, posiadającym wartość majątkową, gdyż jest z nią związane powodzenie przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /5 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza techniczna

  Historia

  Analiza techniczna jest najstarszą formą analizy na rynku papierów wartościowych. Była używana już w XVII w przez japońskich handlarzy ryżu i służyła do analizy trendu cen ryżu. Korzenie współczesnej analizy technicznej wywodzą się z teorii Dowa sformułowanej przez Charlesa Dowa około...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /6 903

  praca w formacie txt

Do góry