Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Monopol pełny

  (M) MONOPOL – jest to taka szczególna struktura rynku, którą tworzy jeden producent. Innymi cechami monopolu są: brak bliskich substytutów produktów, możliwości określenia ceny, niemożność wejścia na rynek konsumentów.

  (A) Monopol – (to panowanie na rynku jednego producenta lub jednego sprzedającego)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja doskonała

  Mianem KONKURENCJI DOSKONAŁEJ określamy funkcjonowanie rynku idealnie, doskonale konkurencyjnego, na którym podstawowe siły rynkowe mogą działać w pełni efektywnie. Konkurencja doskonała jest struktura rynkową, którą charakteryzują następujące cechy:

  duża liczba kupujących, duża liczba...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje postępu technicznego

  Postęp techniczny polega na zastosowaniu w produkcji odkryć naukowych, wynalazków i innowacji w dziedzinie procesu produkcji. Celem tego jest obniżenia nakładów koniecznych do wytworzenia danego wyrobu, bądź też w dziedzinie udoskonalania samego produktu, aż do wynalezienia produktu nowego, lepiej i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny zróżnicowania płac

  Zróżnicowanie płac wynika z tego, że pomiędzy pracującymi istnieje ogromne zróżnicowanie i to pod wieloma względami:

  1) pod względem wieku;

  2) pod względem płci;

  3) pod względem rasy, narodowości lub religii;

  4) pod względem wykształcenia i doświadczenia;

  5) pod względem wrodzonych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt krańcowy i koszt przeciętny

  Koszty krańcowe – (MC) – jest to przyrost kosztów całkowitych spowodowanych wzrostem produkcji o jednostkę

  Koszty przeciętne – (AC) - są to koszty poniesione na wyprodukowanie każdej jednostki produktu. Wyróżniamy trzy rodzaje kosztów przeciętnych:

  Przeciętne koszty stałe (AFC) – pokazują jaki koszt...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kosztów produkcji

  Poprzez koszty rozumiemy wartość nakładów poniesionych na uzyskanie określonego produktu. Wyróżniamy rodzaje kosztów:

  Koszty całkowite – (TC) – jest to suma kosztów poniesionych na wszystkie czynnikiwytwórcze wykorzystane do produkcji. Jest to pieniężny wyraz nakładów. Koszty całkowite możemy podzielić...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel działalności przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwo jest niezależną jednostką gospodarczą utworzoną po to, aby drogą zespolenia czynników produkcji wytwarzać dobra i usługi o charakterze rynkowym.

  Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest dostarczenie potencjalnych użytkowników dóbr i usług o charakterze rynkowym. Wyróżniamy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy decyzji ekonomicznych producenta

  Decyzje ekonomiczne, które dotyczą dłuższego okresu podejmowane są w warunkach wysokiej niepewności. Chociaż w indywidualnych przypadkach przedsiębiorcy mogą wskazywać wysoką skłonność do ryzyka, licząc na wysoki zysk, to przeciętny inwestor przeważnie wykazuje niechęć do ponoszenia dużego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa

  PRZEDSIĘBIORSTWO – zajmuje się działalnością produkcyjną. Jest organizacją posiadająca własną nazwę, samo decyduje o zatrudnieniu czynników wytwórczych, o sposobach wytwarzania swoich produktów i o wszelkich aspektach prowadzonej działalności.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytuty i dobra komplementarne

  SUBSTYTUTY – są to takie dobra, które pozwalają się na wzajemnie zastępować, gdyż zaspokajają te samą potrzebę. Substytuty mają podobne główne znaczenie, różnić się mogą natomiast ceną. Zastępowanie jednego dobra lub usługi drugim w użytkowaniu produkcyjnym lub konsumpcyjnym nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /476

  praca w formacie txt

Do góry