Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Sąd Gospodarczy

  Charakterystyka

  Sąd Gospodarczy jest to wydział utworzony w sądzie rejonowym mającym swoja siedzibę w mieście będącym siedzibom sądu okręgowy lub w mieście na prawach powiatu. Sąd ten jest tworzony na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

  Pracujący...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymetria informacji

  Charakterystyka

  Pojęcie asymetrii informacji oznacza sytuację w której, jedna ze stron biorących udział w procesie wymiany posiada więcej informacji niż druga. Wystąpienie tej sytuacji prowadzi do zaburzeń w działaniu rynku poprzez nieefektywną alokację zasobów, gdyż mechanizm rynkowy nie zapewnia ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura systemu wynagrodzeń

  Charakterystyka

  Zakładowa struktura systemu wynagrodzeń powinna być sprawiedliwa i jednocześnie konkurencyjna. Pracownicy powinni czuć, że są nagradzani sprawiedliwie, a pracodawca nie powinien ponosić nieuzasadnionych kosztów utrzymania pracowników. System wynagrodzeń obejmuje odpowiedni dobór...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z kapitału własnego

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE-return on equity)jest miarą zysków akcjonariuszy. Mówi ile zysku uzyskano z wniesionego kapitału własnego.

  ROE = zysk netto/ kapitał własny x 100%

  Z reguły im wyższy wskaźnik tym lepsza sytuacja finansowa firmy. Ma to znaczenie między innymi dla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria korzyści komparatywnych

  Charakterystyka

  Teoria korzyści komparatywnych - teoria sformułowana przez D. Ricardo, oparta na twierdzeniu, że wymiana międzynarodowa może być korzystna dla obu partnerów, gdy jeden wytwarza większość towarów taniej niż drugi. Do uzyskania takich korzyści wystarczy występowanie względnych różnic...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny stałe

  Definicja

  Ceny stałe to ceny z określonego okresu (tzw. okresu bazowego), najczęściej roku bazowego, przyjętego w analizach w celu porównania zmian cen w czasie. Posłużenie się cenami stałymi umożliwia wykluczenie z przeprowadzonego porównania wpływu inflacji. Analizy z uwzględnieniem cen stałych są...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankomat

  Charakterystyka

  Bankomat jest to samoobsługowe urządzenie wyposażone w czytnik paska magnetycznego/ mikroprocesora umożliwiającego dokonywanie operacji bankowych przy użyciu kart płatniczych. Wykorzystywany jest głównie do wypłaty pieniędzy, choć daje również możliwość wykonywania innych operacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /6 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie projektu wdrożenia ISO 9001

  Uwagi wstępne

  Przygotowując się do opracowania projektu przedsiębiorstwo powinno w pierwszej kolejności zadecydować o miejscu zespołowa|zespołu projektowego w organizacyjna|strukturze organizacyjnej. Odpowiednia struktura firmy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym efektywnemu projektami|zarządzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /24 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz powierniczy

  Charakterystyka

  W myśl zapisów ustawy z dnia 22 marca 1991 r. (Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych) fundusz powierniczy stanowił wyodrębnioną finansowo wspólną masę majątkową uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzaną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki odejść pracowników

  Przyczyny

  Jednym z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest odejście pracowników z pracy oraz skutki wynikające z ich odejścia. Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez:

  odejście z własnej woli, na skutek zwolnień, na skutek nieprzewidzianych zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt

Do góry