Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Rynek pierwotny

  Charakterystyka

  Rynek kapitału często nazywany jest też rynkiem finansowym. Przedmiotami obrotu na rynku finansowym są fundusze lokacyjne bądź pożyczkowe o różnych terminach zapadalności.

  Według kryterium, jakim jest rodzaj transakcji między uczestnikami, rynek finansowy można podzielić na rynek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks ITO

  Charakterystyka

  Indeks ITO (Indeks Centralnej Tabeli Ofert S.A.) - indeks giełdowy spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym CeTO (od 28 września 2009 r. BondSpot S.A.). Jest to indeks dochodowy, oparty na wysokości kursów akcji.

  ITO jest obok WIG, WIG-PL, NCIndex jednym z najpopularniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów z pracownikami

  Charakterystyka

  Zgodnie z Kodeksem pracy podstawą zatrudnienia pracownika oraz ustalenia warunków płacy i pracy jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Zazwyczaj zatrudnienie wiąże się z zawarciem umowy o pracę, która powinna być zawarta na piśmie. Choć stosunek pracy może również...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks cen konsumpcyjnych

  Charakterystyka

  Indeks cen konsumpcyjnych (ang. Consumer price index, CPI) stanowi relację cen reprezentatywnego zestawu dóbr konsumpcyjnych w kolejnych latach badania do ceny tego koszyka dóbr w roku bazowym, czyli przyjętym za podstawę wyliczeń.

  Wskaźnik ten często nazywany jest indeksem kosztów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Charakterystyka

  Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi mogą być wielkości takie jak PKB, inwestycyjne czy ludności, ale też...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Charakterystyka

  Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi mogą być wielkości takie jak PKB, inwestycyjne czy ludności, ale też...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesja

  Cesja

  Pokojowe przekazanie danego terytorium od jednego suwerennego podmiotu do drugiego. Podmiotem w cesji mogą być jedynie państwa. Przekazanie następuje na podstawie potwierdzonej umowy między narodowej, często w ramach traktatu pokojowego kończącego działania wojenne.

  Cesja może również przybierać...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne

  Charakterystyka

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą jednostki i nie dotyczą podstawowego zakresu jej działania, ale występują jako pośredni efekt podejmowanych czynności. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna różnorodność ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja

  Definicja

  Klasyfikacja jest to przypisanie pewnych obiektów do odpowiednich klas na podstawie pewnych cech tych obiektów. Dokonując podziału pewnych obiektów charakteryzowanych przez jakaś zmienną (jakościowa lub ilościową) konieczne jest wyznaczenie pewnych wartości tej zmiennej będących wartościami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwo pochodzenia

  Definicja

  Świadectwo pochodzenia towaru (ang. "'certificate of origin) jest to dokument występujący w międzynarodowych transakcjach handlowych, najczęściej wymagany przez władze celne danego kraju. Potwierdza on, że towar, którego dotyczy, został wyprodukowany w kraju, z którego został dostarczony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt

Do góry