Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Mezzanine capital

  Charakterystyka

  Finansowanie typu mezzanine to finansowanie hybrydowe, na które składa się zazwyczaj finansowanie dłużne rozszerzone o tzw. equity kicker. Podstawową przesłanką inwestycyjną jest tu zdolność podmiotu do zwrotu pożyczonych kwot oraz potencjał wzrostu w okresie najbliższych lat zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodek SPA

  Charakterystyka

  Termin Spa przyjął się od nazwy belgijskiego miasta Spa, słynnego z leczniczych gorących źródeł uzdrowiska, jako ogólne określenie kurortu z wodami leczniczymi. Jednak określenie to ma znacznie głębsze korzenie i znajduje swoje wyjaśnienie w łacińskiej sentencji "Sanitas per aquam"...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACCP

  Charakterystyka

  HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli).

  Produkowanie bezpiecznej żywności, czyli takiej, która jest wolna od skażenia czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i mikrobiologicznymi, od dawna jest przedmiotem uwagi nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza dochodu permanentnego

  Charakterystyka

  Hipoteza dochodu permanentnego hipoteza wysunięta przez noblistę Miltona Friedmana w 1957 jakoby wydatki konsumpcyjne nie zależały od dochodu bieżącego, a raczej od dochodu permanentnego rozumianego jako przeciętny dochód, który spodziewa się osiągać jednostka w trakcie całego życia...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnia kredytowa

  Definicja

  Spółdzielnia kredytowa to instytucja drobnego kredytu, której członkowie (kredytobiorcy) odpowiadają solidarnie za działalność spółdzielni. Działalność spółdzielni kredytowych regulowana jest odpowiednimi aktami prawnymi.

  Geneza

  W XIXw. nastapiły zasadnicze zmiany dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja pracowników

  Adaptacja pracownika jest jednym z elementów procesu rekrutacji, powinna następować po etapie doboru (selekcji). Z psychosocjologicznego punktu widzenia adaptacja oznacza przystosowanie człowieka do nowych warunków lub środowiska.

  Tak więc adaptacją pracownika możemy nazwać wprowadzenie nowo zatrudnionej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreowanie pieniądza

  Definicja

  Kreowanie pieniądza to proces wprowadzania do obiegu przez banki dodatkowych ilości pieniądza. Proces ten prowadzi do powstania nowych zasobów pieniężnych. Wyróżnia się pierwotną i wtórną kreację pieniądza.

  Istota procesu kreacji pieniądza

  Współczesne systemy bankowe opierają się na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreowanie pieniądza

  Definicja

  Kreowanie pieniądza to proces wprowadzania do obiegu przez banki dodatkowych ilości pieniądza. Proces ten prowadzi do powstania nowych zasobów pieniężnych. Wyróżnia się pierwotną i wtórną kreację pieniądza.

  Istota procesu kreacji pieniądza

  Współczesne systemy bankowe opierają się na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobotny

  Charakterystyka

  Bezrobotni to "ludzie, którzy nie są zatrudnieni, lecz aktywnie poszukują pracy lub oczekują na powrót do pracy." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s.576) Uszczegóławiając tę definicję należy powiedzieć, że w ciągu ostatnich czterech tygodni osoba ta aktywnie poszukiwała pracy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka osobowa

  Definicja

  Spółka osobowa - spółka handlowa, oparta na osobistych powiązaniach wspólników, niemająca osobowości prawnej, cechująca się osobistą (majątkową) odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki i osobistym prowadzeniem spraw spółki.

  Spółki osobowe to:

  spółka jawna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt

Do góry