Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Zmowa

  Charakterystyka

  Zmowa jest "jawnym lub tajnym porozumieniem między przedsiębiorstwami, które ma na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji" (Begg; Fisher, Dornbush 2007, s.269). Innymi słowy, zmowa ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwa działają w sposób kooperatywny, wchodząc w układy w celu wspólnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szok podażowy

  Charakterystyka

  Szok podażowy to zmiany cen krajowych spowodowane przez inne czynniki, niż zmiana popytu krajowego, powodujące wahania koniunktury. W zależności od ich oddziaływania na długookresową krzywą zagregowanej podaży- determinującej zmiany koniunktury- wyróżnia się:

  korzystne szoki podażowe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolektywizm

  Kolektywizm

  Przeciwieństwo indywidualizmu, pogląd ludzi, którzy definiują siebie w kategoriach grup do których należą.

  Indywidualizm a kolektywizm

  Normy nakazowe danej grupy społecznej lub kultury, informują nas, które zachowania spotykają się z akceptacja społeczną. Jednak nie każdy człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencjonizm

  Charakterystyka

  Interwencja Państwa to polityka państwa polegająca na "wtrącaniu się" państwa w gospodarkę i wywieranie na nią wpływu.

  Argumenty za stosowaniem interwencji państwa Konieczność zabezpieczenia systemu gospodarczego od strony instytucjonalno-prawnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /6 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt zagregowany

  Charakterystyka

  Popyt zagregowany (popyt globalny) jest to suma popytów na danym obszarze. Funkcja ta, podobnie jak funkcja popytu, pokazuje skłonność do zakupu (jednakże tu bez rozgraniczania na dobra) w zależności od wielkości dochodu grup konsumenckich np. gospodarstw, przedsiębiorstw itp. Obliczanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /5 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie urlopowe

  Charakterystyka

  Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień l stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, (nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy tworzą fundusz bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje spółek

  Charakterystyka

  Rodzaje spółek - spółki możemy podzielić na spółki prawa handlowego|prawa handlowego i cywilna|prawa cywilnego.

  Na gruncie prawa cywilnego wyróżniamy cywilna|spółkę cywilną, która powstaje w drodze spółki|umowy, w myśl której wspólnicy zobowiązują się dążyć do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie emerytalne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie emerytalne wchodzi w zakres ubezpieczeń społecznych, jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /5 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracja

  Charakterystyka

  Migracja - przemieszczanie się ludności, którego celem jest zmiana miejsca pobytu. Przyczyn migracji może być wiele - pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju, bądź relatywne polepszenie się warunków życia za granicą, zmiany sytuacji politycznej w kraju itp. Mogą też wystąpić...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

  Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego - zezwala spółdzielniom na budowanie lokali użytkowych i przydzielanie ich swoim członkom. Uregulowane jest przepisami prawa spółdzielczego oraz przepisami kodeksu cywilnego. Prawo do lokalu rodzi się z umowy pisemnej ze spółdzielnią, jest zbywalne i dziedziczne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt

Do góry