Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  EQUAL

  Charakterystyka

  EQUAL - to jedna z inicjatywy wspólnotowych wspierająca transnarodową politykę służącą promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

  Najważniejsze kwestie , w których rozwija się Inicjatywa EQUAL :

  Wpływ na efektywność...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta ekonomiczna

  Charakterystyka

  Renta ekonomiczna są to te dochody (dodatkowe wynagrodzenie) przynoszone przez produkcji|czynniki produkcji, które stanowią nadwyżkę ponad minimalne dochody niezbędne do tego by czynnik był oferowany na sprzedaż - czyli inaczej, jest to nadwyżka ceny ponad koszty produkcji.

  Nie należy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka gospodarcza

  Definicja

  Polityka gospodarcza, zwana również polityką ekonomiczną, to całokształt działań świadomych (chociaż może się zdarzyć, iż o skutkach niezamierzonych), państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę (jej funkcjonowanie, dynamikę oraz strukturę), na stosunki ekonomiczne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pozagiełdowy

  Charakterystyka

  Rynek pozagiełdowy (ang. OTC-Over the counter market) jest miejscem obrotu wartościowe|papierami wartościowymi poza giełdą papierów wartościowych.

  Rynek pozagiełdowy stanowi część rynku regulowanego, na którym odbywa się obrót walorami, dla których nie stawia się tak wysokich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /6 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość zarządzania - konsekwencje dla klientów

  Miejsce klienta w zarządzaniu

  Autorzy Nagroda Jakości|Modelu Doskonałości (Znakomitości) Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) uważali, że każda organizacja może wypracować sobie własną drogę dążenia do doskonałości (znakomitości). Przyjęte przez organizacje podejście do oprawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /9 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekomendacja hotelu

  Charakterystyka

  System rekomendacji zakładów hotelarskich i gastronomicznych został wprowadzony w roku 1993 przez Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych i kontynuowany od 1996 roku przez Polskie Zrzeszenie Hoteli. Rekomendacja jest dobrowolna, a postępowanie rekomendacyjne jest wszczynane na wniosek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa lombardowa

  Charakterystyka

  Stopa lombardowa określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez centralny bankom komercyjnym pod zastaw wartościowy|papierów wartościowych (tzw. kredyty lombardowe).

  Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poręczyciel

  Charakterystyka

  Poręczyciel - jedna ze stron poręczenia|umowy poręczenia, zobowiązująca się w ramach niej do wykonania zobowiązania względem wierzyciela w przypadku, gdyby nie zostało ono wykonane przez dłużnika. Pod rygorem nieważności, oświadczenie poręczyciela musi być złożone na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odprawa celna

  Charakterystyka

  Według słownika odprawa celna to dopełnienie, wypełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej .

  Miejscem odprawy celnej jest oznaczony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał własny

  Kapitał (fundusz) to wyrażona wartościowo część źródeł finansowania środków gospodarczych danej jednostki o określonym przeznaczeniu.

  Kapitały jednostki gospodarczej dzielimy na : kapitały własne i kapitały obce.

  Kapitał własny to udział własny inwestorów w firmie. Jest to wartość środków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /5 443

  praca w formacie txt

Do góry