Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Umowa kredytu

  Charakterystyka

  Umowa kredytu bankowego - Zgodnie z art. 69 ustawy - Prawo bankowe, przez umowę kredytu bankowego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele procesów decyzyjnych

  Charakterystyka

  Proces decyzji|podejmowania decyzji to rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór najlepszej z nich i wprowadzenie jej w życie.

  Modele

  Wyróżnić można dwa podstawowe modele procesu podejmowania decyzji: klasyczny i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /5 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie bez limitu ceny

  Charakterystyka

  Do grupy zleceń bez limitu ceny zaliczamy następujące zlecenia:

  "po każdej cenie" (PKC) - gracz dokonując takie zlecenia jest gotów kupić lub sprzedać akcję po dowolnym kursie, jaki ustalił się w danej chwili podczas sesji giełdowej. Mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /3 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie keynesowskie

  Charakterystyka

  Bezrobocie keynesowskie jest to bezrobocie wynikające z niedostatecznego globalny|popytu globalnego. Nazywane jest również bezrobociem cyklicznym, ponieważ jego wielkość zmienia się wraz z koniunkturalny|cyklem koniunkturalnym (bezrobocie koniunkturalne).

  Pojawia się w sytuacji, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba fizyczna

  Jest to prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci (art. 8 kc). Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny w wymianie międzynarodowej

  Charakterystyka

  Cena jako element marketingu pełni podobne funkcje do funkcji wypełnianych przez inne instrumenty marketingu i działania marketingowego. To podobieństwo funkcji ujawnia się przed wszystkim w sferze stosunków przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym. Wszystkie instrumenty marketingu i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /5 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełda towarowa

  Charakterystyka

  Giełda towarowa jest to najwyżej zorganizowany rynek formalny, na którym w określonym czasie i miejscu dochodzi do przeciwstawienia się podaży i popytu oraz do kupna i jednoczesnej sprzedaży towarów masowych. Towary masowe są wysoce ujednolicone pod względem jakości.Właśnie giełdy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełda towarowa

  Charakterystyka

  Giełda towarowa jest to najwyżej zorganizowany rynek formalny, na którym w określonym czasie i miejscu dochodzi do przeciwstawienia się podaży i popytu oraz do kupna i jednoczesnej sprzedaży towarów masowych. Towary masowe są wysoce ujednolicone pod względem jakości.Właśnie giełdy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Import inflacji

  Charakterystyka

  Sama inflacja oznacza wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w gospodarce. Przyczyny inflacji bywają różne i mogą dotyczyć polityki pieniężnej, kredytowej, budżetowej oraz inwestycyjnej, Pojawiają się w przypadku dysproporcji gospodarczych, kiedy następuje spadek wartości waluty...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa sprzedaży

  Charakterystyka

  Umowa sprzedaży jest umową zobowiązującą, regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, który definiuje ją w następujący sposób: przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 156

  praca w formacie txt

Do góry