Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Polski Komitet Normalizacyjny

  Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), państwowa jednostka organizacyjna, której zadaniem jest organizowanie i wprowadzenie normalizacji krajowej, w tym zatwierdzanie, rozpowszechnianie i wycofywanie Polskich Norm. Ponadto PKN organizuje i przeprowadza szkolenia, prowadzi działalność wydawniczą oraz inicjuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlament Europejski

  Charakterystyka

  W Strasburgu 10 września 1952 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Wspólnego Zgromadzenia państw członkowskich EWWiS, w którym uczestniczyli prezydenci państw członkowskich trzech istniejących już wówczas Wspólnot (EWWiS, EWG, Euratomu). Od 30 marca 1962 roku Zgromadzenie to nosi nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka orientalna

  Charakterystyka

  Orientalizm (z łac. orientalis - wschodni) - szczególnie utrwalona w kulturze Zachodu forma egzotyzmu polegająca na uzewnętrznieniu i akcentowaniu w tworach kultury fascynacji kulturami Wschodu, zwłaszcza indyjską, japońską, arabską, perską, chińską.

  Orientalizm występował czasem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /2 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja uprzywilejowana

  Charakterystyka

  Akcja uprzywilejowana - jest akcją przynoszącą dodatkowe przywileje dla grupy akcjonariuszy. Akcja uprzywilejowana jest [akcja imienna | akcją imienną ]. Przywileje, które posiada w chwili zbycia akcji przechodzą na nabywcę, chyba że statut spółki akcyjnej przewiduje jej wygaśnięcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt sztywny

  Popyt sztywny

  Popyt sztywny - dotyczy dóbr z których konsument w przypadku jakiejkolwiek zmiany cen nie może zrezygnować takimi dobrami są na przykład leki, woda, i inne podobne. Wzór na równanie wykresu będzie wskazywać zawsze tą samą liczbę czyli ta wartość w przybliżeniu będzie wynosić zero...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa powiernicza

  Charakterystyka

  Umowa powiernicza - nienazwana umowa o świadczenie usług, co zgodnie z art. 750 KC jest podstawą do stosowania przepisów o zleceniu (art. 734-751 KC).

  Umowa powiernicza jest to umowa zawarta między powiernikiem a powierzającym, określająca prawa i obowiązki stron dotyczące zakresu i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa interesów

  Charakterystyka

  Grupa interesów- jest jedną z podstawowych form regulatora czyli jednostką wchodząca w skład otoczenia celowego organizacji po to aby regulować, kontrolować, wpływać na politykę i praktyki organizacji. Grupa interesów zostaje powołana przez swoich członków w celu wywierania wpływu na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.01.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Credit scoring

  Charakterystyka

  Credit scoring - jest to metoda oceny ryzyka kredytowego związanego z danym kredytobiorcą. Stosowana jest ona przez instytucje kredytowe do ograniczania ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danemu podmiotowi. Ryzyko jest skwantyfikowane za pomocą formuł matematycznych, które w efekcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /3 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielgrzymka

  Charakterystyka

  Etymologia pojęcia pielgrzymki sięga starożytności. Grecki termin per-epi-demos (dosłownie cudzoziemiec ) stosowano do określenia pielgrzyma lub przygodnego podróżnego. Łacińskie słowo peregrinus oznaczało osobę podróżującą przez obce kraje. Powstało z zespolenia słów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /4 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Charakterystyka

  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jej funkcjonowanie uregulowane jest w spółek handlowych|kodeksie spółek handlowych (tytuł III, dział I, Art 151 - 300).

  Spółkę z.o.o. może utworzyć zarówna jedna jak i więcej osób np. 100 osób, w każdym celu prawnie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /3 311

  praca w formacie txt

Do góry