Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko inwestycyjne

  Charakterystyka

  Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą czy inwestujący na rynku kapitałowym jest narażony na ryzyko, gdyż zarówno przedsiębiorstwo, jak i indywidualny inwestor nie mają całkowitej pewności co do wielkości i okresu wystąpienia przyszłych przepływów pieniężnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zachęt cenowych

  Charakterystyka

  Zachęty cenowe są to bodźce stosowane względem zarówno konsumentów jak i hurtowników oraz detalistów. Ich celem jest zwrócenie uwagi na dany produkt i nakłonienie do jego zakupu, przechwycenie nowych rynków zbytu, a także wyrobienie w kliencie lojalności wobec dostawcy konkretnego dobra...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skłonność do oszczędzania

  Charakterystyka

  Skłonność do oszczędzania to zdolność jednostki do odkładania konsumpcji w czasie. Wiąże się ona z procesem psychologicznym, jak również zależy od norm społecznych i postawy wobec konsumpcji.

  Zatem o skłonności decydują zdolności do odkładania w czasie gratyfikacji oraz...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windykacja

  Charakterystyka

  Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza roszczeń, obronę konieczną, a w szczególnym przypadku nawet zemstę. Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /6 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartoteka pracownika

  Charakterystyka

  Kartoteka pracownika jest nieodzownym elementem wspomagającym zarządzanie danymi kadrowymi pracowników i przedsiębiorstwa. Służy do ewidencji, zarządzania i gromadzenia dokumentacji kadrowo-płacowych. Ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi. Porządkuje i tworzy wiele dokumentów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania D. Hadasik

  Charakter badań

  Dorota Hadasik jest autorką 9 systemów wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw działających w Polsce. Zostały one zbudowane w oparciu o liniową wielowymiarową analizę dyskryminacyjną. Autorka posłużyła się próbami uczącymi (służącymi do zbudowania modeli) o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /5 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt inwestycyjny

  Charakterystyka

  Popyt inwestycyjny - związany jest z planowanymi przez przedsiębiorstwa działaniami polegającymi na powiększeniu jego trwałe|zasobu trwałego tj. np. zakup maszyn i urządzeń oraz obrotowe|zasobu obrotowego, czyli powiększenie stanu zapasów.

  Źródła popytu inwestycyjnego

  Zależy on...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja akcji

  Charakterystyka

  ''

  Jest to proces dzięki któremu powstaje akcja jako papier wartościowy. Emisja akcji nawiązuje w swej nazwie do jednej z teorii powstawania papierów wartościowych. Stosownie do tej teorii (teoria emisyjna), niezbędne jest puszczenie dokumentu w obieg, czyli wydanie go (emisja) przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konglomerat

  Charakterystyka

  Konglomerat - forma organizacji przedsiębiorstw polegająca na połączeniu dwóch lub więcej firm o odrębnych profilach działalności, z różnych branż i świadczących różnego rodzaju usługi powstałe w wyniku fuzji lub przejęcia, a mające na celu osiągnięcie wyższej rentowności...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spotkanie konfrontacyjne

  Charakterystyka

  Technika spotkań konfrontacyjnych należy do nowoczesnych sposobów kierowania konfliktem. Z założenia ma na celu inicjację pozytywnego myślenia o sytuacji konfliktowej, które skłania strony zaangażowane w spór do współpracy w zakresie wypracowania wspólnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt

Do góry