Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola kosztów marketingu

  Charakterystyka

  Jeżeli przedmiotem kontroli i analizy są koszty marketingowe to wskaźniki struktury, dynamiki oraz analiza odchyleń umożliwi sformułowanie podstawowych tendencji w kształtowaniu się tych kosztów. Bazą odniesienia jest wielkość kosztów w poprzednich okresach oraz planowane limity...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych

  Informacje ogólne

  Organizacja międzynarodowa, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych jako następczyni Ligi Narodów. Głównym celem jakie stawia sobie ONZ jest zapewnienie pokoju międzynarodowego,popieranie przestrzegania praw człowieka oraz rozwój...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /4 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Sanitarna

  Definicja

  Państwowa Inspekcja Sanitarna PIS - organ powołany w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem nad warunkami:

  higieny środowiska, higieny pracy w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /7 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Wydatki konsumpcyjne to wydatki gospodarstw domowych na:

  dobra trwałego użytku, takie jak pralki, lodówki, samochody, itp., dobra nietrwałe, np. żywność, odzież, środki czystości, itp., usługi, takiej jak usługi kosmetyczne, czy opieka medyczna.

  Ważnym jest, iż nie należą do nich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /3 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie frykcyjne

  Charakterystyka

  Bezrobocie frykcyjne jest to rodzaj bezrobocia, które dotyka między innymi absolwentów w okresie pomiędzy ukończeniem szkoły, a znalezieniem pierwszego miejsca pracy lub jest związane ze zmianą obecnego zatrudnienia.

  Dotyczy ono również osób wykonujących sezonowa|prace sezonowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa cywilno-prawna

  Informacje ogólne

  Umowa cywilno-prawna jest najbardziej doniosłą i najważniejsza w obrocie gospodarczym postacią czynności prawnej. Jednakże jej zastosowanie rozciąga się również na inne aspekty życia jak np. prawa autorskie, prawo spadkowe, prawo pracy, dlatego też ustawodawca zdecydował się na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Istotą wyceny przedsiębiorstwa jest podanie jego wartości wyrażonej w określonych jednostkach pieniężnych za pomocą ustalonych ocen, reguł i analiz. Znajduje ona szerokie zastosowanie przy okazji:

  zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa, zmiany stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /3 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu - obejmuje przewidywane koszty, które zostaną poniesione w czasie całego cyklu życia danego wyrobu, a także zyski osiągane z jego sprzedaży.

  W tradycyjnym rachunku kosztów rentowności sprzedaży określonego dobra często opuszcza się dwie fazy. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje należności

  Charakterystyka

  Należność to prawo osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, które wynika z przeszłych zdarzeń wskutek realizacji świadczenia na rzecz innego podmiotu (osoby fizycznej bądź prawnej). W rachunkowości należność to kategoria wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt zmienny

  Charakterystyka

  koszt zmienny - jest to koszt, który zmienia się wraz ze zmianami wolumenu produkcji (Begg, 2003, s. 207).

  Jest zależny od tego po prostu jaką wielkość danego dobra produkujemy, na przykład koszt zużycia energii, surowców i bezpośredniej robocizny jest zdecydowanie większy, kiedy się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt

Do góry