Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Prawo użytkowania wieczystego

  Charakterystyka

  Prawo użytkowania wieczystego (ang. right of perpetual usufruct) - zgodnie z art. 232 Kodeksu cywilnego to prawo polegające na oddaniu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych miast, gruntów Skarbu Państwa położonych poza tymi granicami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /3 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka osób głuchych i niedosłyszących

  Charakterystyka

  Określając osoby z uszkodzeniem słuchu, stosuje się klasyfikację medyczną, która bierze pod uwagę stopień ubytku słuchu w decybelach:

  osoby z lekkim ubytkiem słuchu (20-40 dB) osoby z umiarkowanym ubytkiem słuchu (40-70 dB) osoby ze znacznym ubytkiem słuchu (70-90 dB) osoby z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /7 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik cena/zysk

  Charakterystyka

  Wskaźnik cena zysk (Price-to-Income Ratio) jest to stosunek ceny za akcje do zysku na akcje.

  Mówi on o atrakcyjności danej spółki jest ważna informacją dla inwestorów.

  C/Z = cena za akcje/ zysk na akcje

  Niski poziom wskaźnika może sugerować, że inwestycja jest korzystna, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość

  Zobacz także: pracy - projektowana - zarządzania - życia a TQM|jakość życia

  Przegląd definicji

  D. A. Garvin zaproponował podział definicji jakości na siedem kategorii: ogólne (transcendentne), związane z produkcją, związane z produktem, związane z użytkownikiem, związane z tworzeniem wartości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /17 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy

  Definicja stosunku pracy

  "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem." art. 22 k.p.

  Stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /4 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy uprawiania turystyki

  Charakterystyka

  Jednym z ważnych czynników determinujących zachowania i decyzje turystów są motywy uprawiania turystyki. Przez motyw można za Ossowską rozumieć "czynnik psychiczny, wyznaczający postępowanie w danej sytuacji". Wiążąc motywy z potrzebami człowieka, można przyjąć, że "motyw to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /5 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury kapitałowej

  Charakterystyka

  Kapitał jest podstawowym pojęciem ekonomii i nauk o przedsiębiorstwie. Najszerzej rozumianym jako dobra finansowe służące rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. W przedsiębiorstwie, kapitał powinien stanowić wartość, która w trakcie procesów gospodarczych jest stale...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /6 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda kasowa

  Charakterystyka

  Metoda kasowa- jest szczególnym rozwiązaniem obowiązującym w zakresie rozliczania podatku VAT. Polega ona na tym, iż obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z dniem uregulowania całości lub części należność, jednak nie później niż 90 dnia od momentu wydania towaru bądź wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena aktywów finansowych

  Charakterystyka

  Aktywa finansowe są to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki gospodarcze, a także prawo ono z kontraktu do otrzymania aktywów pieniężnych lub wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką gospodarczą na pożądanych przez nasza jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /5 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ijarah

  Charakterystyka

  Ijarah jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Ijarah oznacza leasing. Zwykły leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego po wcześniej ustalonej cenie. Ta forma ijarah posiada kilka cech, które odróżniają go od innych form...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /5 499

  praca w formacie txt

Do góry