Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Polityka zrównoważonego rozwoju

  Geneza

  Szybki rozwój cywilizacji i postęp gospodarczy niosą za sobą wzrost poziomu życia społeczeństw. Jednak gwałtowna urbanizacja, wymykający się spod kontroli rozwój przemysłu czy też wdrażanie nowych technik i technologii ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych ludzkości...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /27 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokusa nadużycia

  Charakterystyka

  Pokusa nadużycia (ang. moral hazard) jest to termin pojawiający się w sektorze ubezpieczeniowym. Polega na wykorzystywaniu niedostępnej dla innych informacji w celu uzyskania korzyści kosztem drugiej strony, z którą została zawarta umowa. (D. Begg 2003, s.405). Pokusa nadużycia sprowadza...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów działań

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów działań ABC (kalkulacja ABC) określa nową strukturę i zasady kalkulacji kosztów pośrednich, służy zatem do dokładnego ustalenia wielkości kosztów pośrednich przypada­jących na dany produkt. Zgodnie z koncepcją ABC koszty pośrednie rozli­cza się na produkty w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt stały

  Charakterystyka

  Koszty stałe ( fixed cost- FC ) - koszty, które firma ponosi nawet w okresie , w którym produkcja jest równa zero.

  Pozostają niezmienne (constans) dla szerokiego zakresu działalności w pewnym okresie czasu,w długim okresie czasu mogą ulegać zmianom, np. ze względu na zmianę warunków...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo czyli podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach zarobkowych na własny rachunek.

  Cechy

  Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy posiada:

  ...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo czyli podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach zarobkowych na własny rachunek.

  Cechy

  Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy posiada:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taryfikator płac

  Siatka wynagrodzeń (taryfikator)

  Siatka wynagrodzeń, zwana także siatką płac (siatką taryfową) to przyjęta w firmie struktura wynagrodzeń finansowych oparta na założeniach polityki płac. Określa ona liczbę kategorii oraz ich punktowe odpowiedniki, wyznaczone na podstawie wyników wartościowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankructwo

  Charakterystyka

  Bankructwo - decyzja sądu, oznaczająca przyjęcie niewypłacalności dłużnika oraz egzekucję zobowiązań z jego majątku. Bankructwo może być zarówno dobrowolną decyzją firmy, jak i skutkiem decyzji sądu.

  Należy zaznaczyć, że z bankructwem nie jest równoznaczna niewypłacalność...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komornik

  Charakterystyka

  Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego. Jest organem wykonawczym sądu, zobowiązanym do spełniania jego zaleceń (W. Siedlecki, Z. Świeboda 2003, s.70).

  Pełni [[czynności egzekucyjne[[ w sprawach cywilnych, z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.01.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczony w systemie ubezpieczeń społecznych

  Definicja

  Ubezpieczony, to według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne podlegające jednemu z czterech typów ubezpieczeń - emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, bądź wypadkowemu.

  Ubezpieczeniom rentowym, emerytalnemu i chorobowemu podlegać można obligatoryjnie albo fakultatywnie, a w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /3 810

  praca w formacie txt

Do góry