Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Kryzys pracy

  Cele człowieka

  Człowiek dąży w swych wysiłkach do realizacji pracy, czyli do zwiększenia stopnia zaspokajania swoich potrzeb oraz do zmniejszenia jej uciążliwości. Zmierza w swych świadomych działaniach do poprawy życia|jakości życia poprzez tworzenia lepszych jakościowo produktów z jednej strony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /14 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja kredytowa

  Definicja

  Inflacja kredytowa - jest drugim rodzajem inflacji pieniężnej. Wywołuje ją nadmierna kreacja pieniądza żyrowego (pochodzącego z kredytów i pożyczek) przez system bankowy, która nie jest dostosowana do poziomu produkcji oraz dostaw dóbr i usług na rynek. Każde uruchomienie kredytu powoduje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiarygodność kredytowa

  Charakterystyka

  Pojęcie to stanowi próbę oceny na spłatę jakiego kredytu Nas stać. Liczymy go w następujący sposób:

  Uwzględniając nasze średnie (udokumentowane) zarobki i odejmujemy od tego nasze stałe wydatki, liczone na zasadzie: X PLN za każdą osobę będącą na naszym utrzymaniu, do tego Y...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywidenda

  Charakterystyka

  Dywidenda - jej pojęcie można ująć jako część zysku przedsiębiorstwa wykazanego w sprawozdaniu finansowym oraz przeznaczonego przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Dlatego też warunkiem wypłaty dywidendy przez przedsiębiorstwo jest nie tylko wypracowanie zysku w danym roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt klienteli

  Charakterystyka

  Akcjonariusze podchodzą do polityki wypłaty dywidendy na dwa różne sposoby. Można ich podzielić na osoby, które cenią bieżące dochody, preferują więc, aby firma wypłacała wysoki procent od zysków. Są to na przykład osoby na emeryturze, fundusze finansujące uniwersytety, korporacje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /4 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rating

  Charakterystyka

  Rating jest pojęciem angielskojęzycznym, które przyjęło się powszechnie w nomenklaturze finansowej. Rating oznacza ocenę ryzyka kredytowego emitenta, lub proces przydzielenia owej oceny. Oceny ratingowe pogrupowane są w kilku kategoriach. Są one z reguły kombinacją liter, cyfr i znaków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt

  Charakterystyka

  J.A.F. Stoner i Ch. Wankel definiując konflikt w organizacji widzą go jako <nowiki"spór dwóch osób lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub postrzeżeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /6 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsetki

  Charakterystyka

  Odsetki to dla banku koszt pozyskania obcych kapitałów lub przychód z udostępnienia przez bank kapitału. Bank uzyskuje dochody odsetkowe netto (marże odsetkową), które są różnicą miedzy odsetkami płaconymi a odsetkami pobieranymi. Wysokość odsetek zależy od stopy procentowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja

  Definicja

  Konkurencja - proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów.

  Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop

  Definicja

  Urlop - to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie. Każdy pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /10 765

  praca w formacie txt

Do góry