Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Przewaga konkurencyjna

  Charakterystyka

  Przewaga konkurencyjna jest to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec większej liczby konkurentów. Jest ona relatywną miarą jej funkcjonowania na rynku - pozwala na zaoferowanie klientowi usług lub produktów odpowiadających jego oczekiwaniom, a lepszych niż oferty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /4 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg ograniczony

  Charakterystyka

  Przetarg to jeden ze sposobów zawierania umowy, wyróżniamy przetarg ograniczony oraz nieograniczony, stosuje się je m.in. w zamówieniach publicznych. Uczestnicy przetargu są oferentami, a umowa zostaje zawarta gdy oferent otrzyma oświadczenie zamawiającego o przyjęciu oferty.

  Przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje otwartego rynku

  Operacje otwartego rynku

  Operacje otwartego rynku to zespół transakcji kupna i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, odbywających się pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. Zarówno transakcje kupna jak i sprzedaży są inicjowane przez bank centralny a przedmiotem tych operacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje otwartego rynku

  Operacje otwartego rynku

  Operacje otwartego rynku to zespół transakcji kupna i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, odbywających się pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. Zarówno transakcje kupna jak i sprzedaży są inicjowane przez bank centralny a przedmiotem tych operacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania

  Charakterystyka

  System wczesnego ostrzegania (nazywany dalej SWO) jest jednym ze składników służących do oceny kondycji finansowej firmy. Umożliwia nam wczesne rozpoznanie zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych. SWO pojawił się jako odpowiedź na liczne bankructwa przedsiębiorstw w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  cenowa popytu.jpg|right|300px

  Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu do względnej( procentowej) zmiany czynnika, który tę zmianę wywołał, czyli zmiany ceny danego dobra bądź usługi. Można ją określić tylko w stosunku do czynników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /5 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwo księgowe

  Charakterystyka

  Zgodnie z MSRF 240 oszustwo księgowe dotyczy działań (pracowników, członków kierownictwa, organów nadzoru, osób trzecich) powodujących fałszywe przedstawienie faktów w sprawozdaniach finansowych, służących uzyskaniu niezgodnych z prawem korzyści. Oszustwo obejmuje: wprowadzanie w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość typu offshore

  Charakterystyka

  Bankowość typu offshore to określenie działalności prowadzonej przez zagraniczne banki poza krajem będącym jego główną siedzibą.

  Banki te mogą funkcjonować na arenie międzynarodowej poprzez zakładanie trzech typów instytucji zlokalizowanych za granicą:

  agencja banku , której...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara umowna

  Charakterystyka

  ''

  Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, według którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania istniejącego lub przyszłego zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej.

  Zastosowanie

  ''

  Zastrzeżenie kary...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mediacja

  Charakterystyka

  Mediacja definiowana może być jako "proces, w którym uczestnicy próbują usunąć rozbieżności swych stanowisk w obecności akceptowanej osoby trzeciej" (Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T.Coleman, wyd. UJ, Kraków 2005, s.519).

  Zastosowanie

  Zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 880

  praca w formacie txt

Do góry