Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Kategoryzacja czynników ryzyka

  Charakterystyka

  Przy ocenie projektów inwestycyjnych podstawową rolę odgrywają: efektywność finansowa, czas i ryzyko. W poniższym referacie przyjrzymy się bliżej trzeciej z wymienionych kategorii, czyli ryzyku, a w szczególności czynnikom, które go wywołują.

  W literaturze tematu często spotyka się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /8 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik wytwórczy

  Charakterystyka

  Czynnik wytwórczy (inaczej: nakład, czynnik produkcji) - to dobro lub usługa wykorzystywana w produkcji|procesie produkcji (D. Begg 2003, s. 192). Klasyczny podział czynników wytwórczych obejmuje kolejno ziemię, pracę i kapitał. Mogą to zatem być zarówno materiały, maszyny, surowce...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Baptiste Say

  Życiorys

  Jean Baptiste Say (1767 - 1832) urodził się w Lyonie, jego ojciec był kupcem. W latach młodzieńczych odbył studia handlowe w Anglii. Następnie przez krótki czas był publicystą następnie żołnierzem, a w roku 1799 został mianowany członkiem Trybunału w komisji finansów. W latach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciąg Fibonacciego

  Charakterystyka

  Ciąg Fibonnacciego (1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, ...) - zaczyna się on od dwóch kolejnych jedynek ,a każda następna liczba powstaje przez zsumowanie dwóch poprzednich .Dlaczego jednak ciąg ten miałby być tak zwany ?

  Ciąg Fibonacciego zmierza asymptotycznie (czyli zbliża się coraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.02.2012 Znaków /2 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik Altmana

  Charakterystyka

  Wskaźnik Altmana- Metoda Altmana (1968) polega na zbudowaniu funkcji dyskryminacyjnej na podstawie zmiennych diagnostycznych z punktu widzenia badanego zjawiska i pozwala na różnicowanie danej populacji w zależności od poziomu natężenia tego zjawiska. Jest to jeden ze sposobów całościowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.02.2012 Znaków /7 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja systemu zarządzania jakością

  Fragmenty artykułu nt. metody identyfikacji systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy. Wydane w Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Tam także pełne przypisy.

  Systemy zarządzania jakością zgodne z wymaganiami norm serii ISO 9000 zostały w ostatnich latach spopularyzowane w polskich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.02.2012 Znaków /9 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja

  Charakterystyka

  Początków masażu i kinezyterapii możemy się już dopatrywać w czasach prehistorycznych. Wówczas to człowiek pocierał sobie zranione miejsca dla ukojenia bólu. Na lata ok. 1200 p.n.e. w Chinach datuje się zastosowanie ćwiczeń fizycznych, oddechowych i relaksacyjnych. Obok ćwiczeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.02.2012 Znaków /5 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja wewnętrzna

  Charakterystyka

  Inflacja wewnętrzna czyli wzrost ogólnego poziomu cen, którego przyczyny tkwią w gospodarce danego kraju - w instytucjonalnych i strukturalnych zjawiskach, charakterystycznych dla tej gospodarki.

  Jest jednym z rodzajów inflacji jeśli weźmiemy pod uwagę kryterium przyczyny powstawania...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.02.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona własności intelektualnej

  Ochrona własności intelektualnej

  Ochrona własności intelektualnej jest ochroną praw odnoszących się do własności intelektualnej.

  Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną przez:

  prawa własności przemysłowej - patenty, wzory użytkowe, wzory, znaki towarowe, prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /6 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiery dłużne

  Charakterystyka

  ''

  Są to papiery wartościowe opiewające na wierzytelności. Papiery te inkorporują, jako podstawowe prawo majątkowe, wierzytelność właściciela papieru wartościowego wobec wystawcy papieru wartościowego. W przypadku tego rodzaju papierów, wierzytelność pełni samodzielna funkcję. Inne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /6 184

  praca w formacie txt

Do góry