Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe determinanty popytu?

   

  (1) Efekt dochodowy,

  (2) Efekt substytucyjny,

  (3) Gusty,

  (4) Ilość i ceny dóbr substytucyjnych (konkurencyjnych),

  (5) Ilość i ceny dóbr komplementarnych (takich, które stanowią uzupełnienie danego dobra, np. drukarka i toner),

  (6) Przewidywane zmiany cen,

  (7)...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najważniejsze determinanty podaży?

   

  (1) Po przekroczeniu pewnego poziomu produkcji szybko rosną koszty wytwarzania (producent chce pokryć koszty);

  (2) Im wyższa cena danego dobra, tym większej ilości producentów opłaca się produkcja;

  (3) Jeśli cena dobra utrzymuje się na wysokim poziomie, to produkcję podejmą nowe...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega efekt dochodowy i efekt substytucyjny zmian cen?

   

  Efekt dochodowy – wpływ zmiany ceny na wielkość zapotrzebowania, wynikający z tego, że nabywca na skutek zmiany ceny staje się zamożniejszy lub biedniejszy – zmiana ceny ceteris paribus powoduje, że możemy kupić mniej lub więcej; wielkość efektu dochodowego zależy od tego, jaka część dochodu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij znaczenie pojęć: równowaga rynkowa, niedobór rynkowy, nadwyżka rynkowa

   

  Równowaga rynkowa – stan, gdy cena zrównuje popyt z podażą, czyli cena odpowiada takiej sytuacji, gdy krzywe popytu i podaży się przecinają (cena równowagi);

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe cechy funkcji podaży i funkcji popytu

   

  Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy chcą kupić w określonym czasie i przy określonych cenach;

  (2) popyt potencjalny – popyt, który może dotyczyć okresów przyszłych;

  (3) popyt faktyczny – popyt w danym czasie i przy określonych cenach;

  (4) prawo popytu – ceteris paribus zapotrzebowanie na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij, jakie są możliwe sposoby definiowania rynku

   

  (1) Obszar, gdzie dokonuje się wymiana;

  (2) Instytucja – instrumenty prawne regulujące wymianę;

  (3) Układ wzajemnych oddziaływań – swoboda działania umawiających się stron;

  (4) Ogół stosunków między kupującymi i sprzedającymi;

  (5) Grupa firm i jednostek (gdy mówimy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje strategiczne

  Charakterystyka

  Decyzje strategiczne są najtrudniejsze dla kierownictwa organizacji. Zależy od nich szansa rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji. Są to najczęściej decyzje scentralizowane, niepowtarzalne, jednostkowe, podejmowane od czasu do czasu.

  Rodzaje problemów strategicznych

  Głownie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka prawa handlowego

  Charakterystyka

  Spółka prawa handlowego to spółka osobowa bądź kapitałowa której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (KSH). Ponadto w sprawach nieuregulowanych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indos

  Charakterystyka

  Indos - Pisemne oświadczenie składane przez osobę zbywającą prawa do papieru wartościowego. Warunkiem ważności indosu jest złożenie przez zbywcę podpisu, oznaczającego przeniesienie praw na inną osobę (art. 921[1] § 2 KC).

  Indos musi zostać wydany osobie przejmującej prawa do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEQ

  Charakterystyka ogólna

  DEQ - Delivered ex Quay (Dostarczone na nabrzeże ... oznaczony port przeznaczenia). Jest to formuła incoterm z grupy D. Oznacza, że sprzedający dostarcza towar na nabrzeże w określonym porcie.

  Moment dostarczenia towaru

  Za moment dostarczenia towaru uważa się wyładunek towaru na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt

Do góry