Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Omów korzyści i negatywne skutki wynikające z konkurencji niedoskonałej

   

  Korzyści :

  B) stabilność cen , decyzje cenowe indywidualnych przedsiębiorstw nie prowadzą do wzrostu cen , nie dochodzi również do ich znacznej obniżki ;

  C) postęp techniczny , który realizują przedsiębiorstwa monopolistyczne i oligopolistycznej.

  A) zdominowanie rynku przez stosunkową...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki kształtują cenę monopolową?

   

  A) wielkość globalnego popytu na dany produkt chociaż monopol stara się wpływać również na popyt i zwiększać jego rozmiary np. poprzez reklamę ;  

  B) elastyczność cenowa i dochodowa popytu tzn. gdy elastyczność popytu jest wysoka to szeroko reaguje on na zmianę ceny co ogranicza możliwość jej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest punkt Cournota?

  Jest to punkt który wyznacza równowagę przedsiębiorstwa monopolistycznego , czyli ekonomiczne optimum produkcji. W punkcie tym monopol osiąga zysk maksymalny (Uk=Kk).

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie występują związki i zależności między przychodem całkowitym, przeciętnym i krańcowym w przedsiębiorstwie monopolistycznym?

   

  A) przychód przeciętny i krańcowy w miarę zwiększania ilości sprzedawanych produktów maleją , z tym że przychód krańcowy zmniejsza się szybciej niż przychód przeciętny;

  B) przychód przeciętny osiąga zero , gdy przychód całkowity jest równy zero;

  C) przychód krańcowy osiąga zero , gdy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów politykę monopolu w zakresie postępu technicznego

   

  Niewątpliwie wprowadzanie postępu technicznego w dużej mierze zależy od stopnia koncentracji produkcji , ponieważ małe i średnie firmy nie są w stanie zagwarantować odpowiednich warunków do rozwoju badań.

  Wynika to z dużych kosztów takich badań oraz ryzyka nie uzyskania zwrotu kosztu poniesionego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz formy umów monopolistycznych?

   

  Kartel – (porozumienie producentów dotyczące rozmiarów produkcji , rynków zbytu , jest bardzo nietrwały);

  Syndykat – (porozumienie w sferze zbytu , pełni często rolę biura sprzedaży , prowadzi politykę cen i zbytu , wyznacza limity produkcyjne);

  Trust – w tej formie uczestnicy porozumienia...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj struktury rynkowe występujące po stronie popytu

   

  Po stronie popytu o różnorodności struktur rynkowych decyduje prawie wyłącznie liczba kupujących.

  Czysta konkurencja (ogromna liczba nabywców) ,  

  Konkurencja Monopsonowa ( na rynku działa względnie duża liczba kupujących ) ,

  Monopson ( istnieje wielu małych dostawców i jeden duży nabywca )...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są cechy różniące konkurencję monopolistyczną od konkurencji oligopolistycznej?

   

  A) w konkurencji monopolistyczne istnieje względnie duża liczba niezależnych przedsiębiorstw , a w oligopolu jest to niewielka liczba skrajnym przypadkiem jest duopol ;  

  B) w konkurencji monopolistycznej wejście na rynek jest względnie łatwe , w oligopolu jest bardzo utrudnione ;

  C) w konkurencji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj model konkurencji doskonałej

   

  Konkurencja doskonała (czysta) charakteryzuje się :

  dużą liczbą małych , niezależnych przedsiębiorstw i dużą liczbą nabywców ;

  jednolitym wyrobem u wszystkich sprzedawców ;

  ceną jako wypadkową popytu i podaży (producent jest cenobiorcą nie może wpłynąć na cenę , produkujący zbyt drogo...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Monopol absolutny?

   

  Monopol absolutny jest to struktura rynkowa w , której występuje jeden producent (sprzedawca) produktu lub usługi. Produkt monopolu nie posiada dobrego substytutu przez co jest unikatowy. Występuje również wielu nabywców przez co żaden z nich nie ma dostatecznej siły rynkowej aby oddziaływać na cenę...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt

Do góry