Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Jakie jest pochodzenie nazwy ekonomia?

   

  Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwóch greckich słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Oznaczała, że ekonomia jest wiedzą o działalności w oikosie, dającą się ująć w postaci praw naukowych.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się ekonomia?

   

  Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistości gospodarczej, opisanie jej i wyjaśnienie przyczyn i natury zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce rynkowej, w których podmiotem jest człowiek.

  Za podstawowy problem badawczy uważa się pytanie o sposób dokonywania wyborów ekonomicznych przez uczestników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności?

   

  Gospodarczy charakter działalności ludzi jest jednym z wielu jej aspektów, choć czasem może mieć znaczenie pierwszoplanowe (praca najemna, własna firma).

  Gospodarowanie jest procesem historycznym i w różnych okresach na pierwszy plan wybijały się inne pytania, w zależności od sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów istotę cen maksymalnych i minimalnych

   

  Cena minimalna ustalana jest w sytuacji gdy ,według producentów zbyt niskie ceny równowagi utrzymują się zbyt długo. Cena minimalna jest najniższą ceną jaką muszą zapłacić nabywcy , jest wyższa od cen równowagi na rynku , i ma zapewnić producentom pokrycie kosztów produkcji i oczekiwany zysk. W...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób państwo realizuje funkcję sprawiedliwości i stabilizacji?

   

  Państwo realizuje funkcję sprawiedliwości poprzez :

  A) progresywny system podatkowy

  B) transfer dochodów – oznacza przesunięcie dochodów od osób posiadających je w nadmiarze do osób , które ich nie posiadają lub mają w niewystarczających ilościach ( program pomocy społecznej)

  Państwo realizuje...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób państwo ogranicza siłę monopoli na rynku?

   

  Ograniczenie monopoli na rynkach realizuje się za pomocą interwencji na rynkach :

  A) prowadzenie polityki antymonopolowej ( np. ustawodawstwo monopolowe) ;

  B) prowadzenie regulacji mikroekonomicznej , która polega na tym ,że państwo kontroluje wejście i wyjście firm ze zmonopolizowanej branży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego dobro publiczne można traktować jako pozytywny efekt zewnętrzny?

   

  Pozytywnym efektem zewnętrznym nazywamy pozytywne przenoszenie skutków działalności jednych przedmiotów gospodarczych na inne.

  Dobra publiczne w postaci bezpłatnej służby zdrowia , edukacji , ochrony środowiska itp. możemy potraktować korzyści zewnętrzne płynące z przynależności do państwa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób państwo może promować produkcję dóbr pożądanych społecznie?

   

  Dobra pożądane społecznie to takie dobra , o których społeczeństwo sądzi ,że każdy powinien je posiadać bez względu czy chce, czy nie np. oświata , ochrona zdrowia ,ochrona narodowa , czysta woda , powietrze itp. Promowanie dóbr pożądanych społ.

  Może przybierać różne formy np. bezpłatne...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są efekty zewnętrzne? Podaj przykłady

   

  Efekty zewnętrzne to bezpośrednie przenoszenie skutków działalności jednych podmiotów gospodarczych na inne, z pominięciem rynku.

  Podział efektów :

  A) POZYTYWNE- w postaci korzyści zewnętrznych np.(edukacja- nauka wzbogadza nie tylko tych którzy chodzą do szkoły lecz całe społ. Wysoki poziom...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między dobrem publicznym a prywatnym?

   

  Dobro prywatne : jest to dobro które jest konsumowane przez jedną osobę z równoczesnym wykluczeniem innych osób np. Pan Nowak skonsumował pizzę czyli nikt inny tej pizzy już nie zje , a poza tym ilość pizz dostępnych na rynku wdanym okresie ulegnie uszczupleniu.  

  Dobro publiczne : to taki dobra i...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt

Do góry