Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Spółka jawna

  Charakterystyka

  Przepis art. 75 par. 1 k.h. stanowił, że spółką jawną jest taka spółka, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze, a nie jest inną spółką handlową. Przyjąć można, że w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych do elementów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /5 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Elementy wynagrodzenia

  Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy (np. umowy). W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, a nawet niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /12 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt konsorcjalny

  Kredyt konsorcjalny

  Kredyt konsorcjalny - daje umożliwia przedsiębiorcy skorzystania z kredytów kilku banków. Konsorcja tworzone są zarówno przez banki państwowe, prywatne jak i spółdzielcze, zazwyczaj 3-4, a potem dołączają do nich pozostali uczestnicy, którzy odkupują część kredytu ( syndykacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria arbitrażu cenowego

  Wprowadzenie

  Teoria arbitrażu cenowego, zwana też teorią wyceny arbitrażowej (APT - arbitrage pricing theory) opracowana została przez Stephena Rosa i stanowi obok CAPM|CAPM jeden z dwóch najbardziej popularnych modeli równowagi rynku kapitałowego. W odróżnieniu od modelu CAPM|CAPM, który jest modelem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikat inwestycyjny

  Charakterystyka

  Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

  Ustawodawca podał kilka rodzajów różnego rodzaju tytułów uczestnictwa w funduszach

  inwestycyjnych, nadając im odmienny charakter prawny. Tytułem uczestnictwa w

  funduszach otwartych oraz specjalistycznych funduszach otwartych jest jednostka...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks giełdowy

  Charakterystyka

  Indeks giełdowy to wskaźnik, który informuje inwestorów, w jaki sposób zmieniają się ceny, ukazuje tendencje, jakie panują na rynku w określonym czasie. Jest syntetycznym miernikiem zmian cen papierów wartościowych obejmującym wszystkie papiery wartościowe z wybranej grupy bądź danego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /9 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indos wekslowy

  Definicja

  Indos wekslowy jest to przeniesienie uprawnień wynikających z weksla na inną osobę. Polega on na zamieszczeniu na grzbiecie (odwrocie) weksla lub też w razie braku miejsca na przedłużku odpowiednika oświadczenia dotychczasowego posiadacza o odstąpieniu weksla oraz na wręczeniu go nowemu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krakowski Park Technologiczny

  Charakterystyka

  ''

  Krakowski Park Technlogiczny to jedna z siedemnastu specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Jest ona położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Krakowska SSE składa się z 19 podstref znajdujących się na obszarze 17 gmin. Podstrefy te to: Kraków...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krakowski Park Technologiczny

  Charakterystyka

  ''

  Krakowski Park Technlogiczny to jedna z siedemnastu specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Jest ona położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Krakowska SSE składa się z 19 podstref znajdujących się na obszarze 17 gmin. Podstrefy te to: Kraków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne cele współczesnego państwa

  Charakterystyka

  Cele przedstawione są tutaj przez pryzmat funkcji współczesnego państwa.

  Funkcja instytucjonalna i prawna

  Celem państwa w zakresie tej funkcji jest stworzenie prawnego i instytucjonalnego podłoża dla działalności gospodarczej oraz zapewnienie jej skutecznego działania. Narzędziami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /5 714

  praca w formacie txt

Do góry