Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Stopa depozytowa

  Stopa depozytowa - ustalana przez bank centralny kształtuje stopę oprocentowania jednodniowych wkładów terminowych dla tych banków komercyjnych, które mają nadmiar płynności1. Jest ona dolnym pułapem jednodniowych depozytów na rynku międzybankowym. Banki komercyjne oferują wyższą stopę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.03.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja Złota

  Charakterystyka

  ''

  Złota Akcja jest to akcja, która daje posiadaczowi szczególne przywileje w spółce (uprawnienia specjalne) wychodząc poza te które daj kodeks Spółek Handlowych. Tym należy tłumaczyć pojawienie się w oznaczeniu nazwy tej akcji przymiotnika "złoty". Wystarczy że akcjonariusz posiada...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie środowiskowe - efekty ekonomiczne

  Wpływ na środowisko naturalne

  Działalność gospodarcza człowieka nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko. Ważne jest to, aby to niekorzystne w ostatecznym rozrachunku dla człowieka oddziaływanie ograniczyć i niepożądane skutki zminimalizować. Jednocześnie należy dążyć do wykorzystania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /9 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek finansowy

  Charakterystyka

  Transakcje odbywające się pomiędzy podmiotami gospodarczymi wywołują ciągły ruch pieniądza. W gospodarkach wolnorynkowych obieg pieniądza odbywa się głównie przez systemy finansowe. Owe systemy nie tylko rozliczają zawierane transakcje, ale umożliwiają także finansowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /4 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel wewnątrzgałęziowy

  Charakterystyka

  Handel wewnątrzgałęziowy ma miejsce wówczas, gdy dany kraj jednocześnie eksportuje i importuje podobne typy wyrobów. Dzieje się tak dlatego, iż poszczególne gałęzie wytwarzają szeroką gamę jakościowo i gatunkowo odrębnych, ale i wysoce substytucyjnych produktów 2000...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /3 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja czysta

  Charakterystyka

  Czysta inflacja ma miejsce, gdy ceny dóbr, usług i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.

  Zjawisko inflacji występuje w warunkach, w których ilość pieniędzy jakie znajdują się w obiegu rośnie w szybszym tempie, aniżeli wartość towarów oraz usług, które są oferowane na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

  Charakterystyka--

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd sprawuje nadzór nad polskim rynkiem papierów wartościowych. Jest organem administracji państwowej. Składa się z przewodniczącego, dwóch jego zastępców i sześciu członków. Członkami Komisji są przedstawiciele: ministra finansów, ministra...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /8 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja budżetowa

  Charakterystyka

  Inflacja budżetowa, to jeden z rodzajów inflacji, gdy weźmiemy pod uwagę kryterium przyczyny powstania. Jest to inflacja której czynnikiem sprawczym jest występowanie deficytu budżetowego państwa, czyli nadmiernego poziomu wydatków w stosunku do generowanych dochodów.

  W czasach...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacje komunalne

  Charakterystyka

  Zgodnie z ustawą o obligacjach obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do wykupu obligacji w przyszłości. Obligacja powinna zawierać między innymi cel emisji, a środki pozyskane z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATF

  Charakterystyka

  FATF (The Financial Action Task Force, franc. GAFI) - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jest międzyrządowym ciałem powołanym do życia w 1989 r. podczas szczytu G7 w Paryżu. Grupa składa się z 35 członków: 33 państw i 2 regionalnych organizacji (Argentyna, Australia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /2 549

  praca w formacie txt

Do góry