Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Narzędzia pozataryfowej regulacji obrotów handlu zagranicznego

  Narzędzia pozataryfowe polityki handlowej to: 

  a) kontyngenty

  -(ograniczenia ilościowe)

  - to ustalone przez państwo dopuszczalna ilość towarów, która może zostać przywieziona lub wywieziona za granicę w określonym czsie

  b)dobrowolne ograniczenia eksportu

  c)zakazy:

  -możliwość stosowania zakazów z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subsydia w handlu międzynarodowym

  Subsydia sa definiowane w różny sposób, ale ogólnie przez to pojęcie rozumie się wszelkie świadczenia z budżetu państwa dla krajowych podmiotów gospodarczych.Subsydia(subwencje) są narzędziem parataryfowym polityki handlowej.

  Wyróżnia się subsydia:

  * produkcyjne (krajowe)

  - są traktowane jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje ceł

  Przez cło rozumie się opłatę nakladaną przez państwo na towar przekraczający granicę celną danego kraju . Granica celna z różnych powodów (np. ustanowieniów obszarów celnych o specjalnym charakterze ) nie musi się pokrywać z granica państwową. W przypadku utworzenia obszarów celnych o specjalnym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczna polityka handlowa

  Strategiczna polityka handlowa (SPH)

  - geneza :

  koncepcja powstała w I połowie lat 80-tych XX wieku na gruncie tzw. nowej teorii handlu międzynarodowego .

  Twórcy :

  J. Brander, Barbara Spencer, Pol Krugman i inni...

  - ogólna SPH :

  Autorzy tej koncepcji twierdzą , że w warunkach konkurencji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm w handlu międzynarodowym – podejście tradycyjne i współczesne

  Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki handlowej:

  - polityka liberalna → wolnego handlu- polityka protekcyjna( protekcjonizm) tj. ograniczenia dostępu do własnego rynku

  – wspieranie własnej gospodarki ( maksymalizacja korzyści )Protekcjonizm wychowawczy

  – teoria E.

  List XIX wiek polega na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje polityki handlowej

  Pojecie :

  Polityka handlowa to świadome oddziaływanie państwa na stosunki handlowe z zagranicą sprowadzające się z jednej strony do wyznaczania określonych celów a z drugiej do wyboru stosowania narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia

  Rodzaje :

  Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe grupy krajów we współczesnej gospodarce światowej

  Liderzy światowej gospodarki- współcześnie nadal można mówić o istnieniu trzech najbardziej rozwiniętych regionów gospodarczych świata ( TRIADA) tj. USA, UE ( strefa euro), Japonia

  Największa potęgą gospodarczą nadal jest USA

  - światowy lider w branży komputerowej, telekomunikacji, zaawansowanej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja regionalna

  Można dostrzec wyraźny wzrost liczby zawieranych umów między państwami leżącymi w określonym regionie geograficznym. Celem tych umów jest przede wszystkim liberalizacja przepływów towarów ale także zapewnienie swobodnego przepływu usług , kapitału i siły roboczej.Etapy integracji:

  - typy integracji (...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota, czynniki i cechy globalizacji

  Globalizacja

  stosunków międzynarodowych w znaczeniu ekonomicznym odnosi się do działalności gospodarczej :

  - gospodarki

  - rynków branżowych

  - gałęzi gospodarki

  – przedsiębiorstw

  Globalizacja stanowi wyższy bardziej zaawansowany i złożony etap tj. umiędzynarodowiony proces gospodarowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowy i przedmiotowy aspekt gospodarki światowej

  a) struktura podmiotowa - aspekt - przedsiębiorstwa narodowe - korporacje transnarodowe-gospodarki narodowe

  - międzynarodowe ugrupowania integracyjne- międzynarodowe organizacje gospodarcze

  b) struktura przedmiotowa – aspekt - międzynarodowe obroty towarowe - międzynarodowa wymiana usług - międzynarodowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry