Ekonomia /2 834 prac/

  • Ocena brak

    Narzędzia pozataryfowej regulacji obrotów handlu zagranicznego

    Narzędzia pozataryfowe polityki handlowej to: 

    a) kontyngenty

    -(ograniczenia ilościowe)

    - to ustalone przez państwo dopuszczalna ilość towarów, która może zostać przywieziona lub wywieziona za granicę w określonym czsie

    b)dobrowolne ograniczenia eksportu

    c)zakazy:

    -możliwość stosowania zakazów z...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /565

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Subsydia w handlu międzynarodowym

    Subsydia sa definiowane w różny sposób, ale ogólnie przez to pojęcie rozumie się wszelkie świadczenia z budżetu państwa dla krajowych podmiotów gospodarczych.Subsydia(subwencje) są narzędziem parataryfowym polityki handlowej.

    Wyróżnia się subsydia:

    * produkcyjne (krajowe)

    - są traktowane jako...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /651

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie i rodzaje ceł

    Przez cło rozumie się opłatę nakladaną przez państwo na towar przekraczający granicę celną danego kraju . Granica celna z różnych powodów (np. ustanowieniów obszarów celnych o specjalnym charakterze ) nie musi się pokrywać z granica państwową. W przypadku utworzenia obszarów celnych o specjalnym...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /2 080

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Strategiczna polityka handlowa

    Strategiczna polityka handlowa (SPH)

    - geneza :

    koncepcja powstała w I połowie lat 80-tych XX wieku na gruncie tzw. nowej teorii handlu międzynarodowego .

    Twórcy :

    J. Brander, Barbara Spencer, Pol Krugman i inni...

    - ogólna SPH :

    Autorzy tej koncepcji twierdzą , że w warunkach konkurencji...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /3 316

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Protekcjonizm w handlu międzynarodowym – podejście tradycyjne i współczesne

    Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki handlowej:

    - polityka liberalna → wolnego handlu- polityka protekcyjna( protekcjonizm) tj. ograniczenia dostępu do własnego rynku

    – wspieranie własnej gospodarki ( maksymalizacja korzyści )Protekcjonizm wychowawczy

    – teoria E.

    List XIX wiek polega na...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 162

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie i rodzaje polityki handlowej

    Pojecie :

    Polityka handlowa to świadome oddziaływanie państwa na stosunki handlowe z zagranicą sprowadzające się z jednej strony do wyznaczania określonych celów a z drugiej do wyboru stosowania narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia

    Rodzaje :

    Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 072

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podstawowe grupy krajów we współczesnej gospodarce światowej

    Liderzy światowej gospodarki- współcześnie nadal można mówić o istnieniu trzech najbardziej rozwiniętych regionów gospodarczych świata ( TRIADA) tj. USA, UE ( strefa euro), Japonia

    Największa potęgą gospodarczą nadal jest USA

    - światowy lider w branży komputerowej, telekomunikacji, zaawansowanej...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 236

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Integracja regionalna

    Można dostrzec wyraźny wzrost liczby zawieranych umów między państwami leżącymi w określonym regionie geograficznym. Celem tych umów jest przede wszystkim liberalizacja przepływów towarów ale także zapewnienie swobodnego przepływu usług , kapitału i siły roboczej.Etapy integracji:

    - typy integracji (...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 604

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Istota, czynniki i cechy globalizacji

    Globalizacja

    stosunków międzynarodowych w znaczeniu ekonomicznym odnosi się do działalności gospodarczej :

    - gospodarki

    - rynków branżowych

    - gałęzi gospodarki

    – przedsiębiorstw

    Globalizacja stanowi wyższy bardziej zaawansowany i złożony etap tj. umiędzynarodowiony proces gospodarowania...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /937

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podmiotowy i przedmiotowy aspekt gospodarki światowej

    a) struktura podmiotowa - aspekt - przedsiębiorstwa narodowe - korporacje transnarodowe-gospodarki narodowe

    - międzynarodowe ugrupowania integracyjne- międzynarodowe organizacje gospodarcze

    b) struktura przedmiotowa – aspekt - międzynarodowe obroty towarowe - międzynarodowa wymiana usług - międzynarodowy...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /442

    praca w formacie txt

Do góry