Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Specyficzne (nowe) formy obrotu międzynarodowego

  Zaliczamy do nich:

  a) leasing – Specyficzna umowa finansowa , zapewniająca inwestorowi możliwość użytkowania dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Przez umowę leasingu leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (korzystającemu), wskazane rzeczy do używania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /4 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje specjalne (cechy i rodzaje)

  Transakcja specjalna to również, handel wiązany, transakcja wiązana, transakcja wzajemnie uwarunkowana, transakcja kompensacyjna. Przyczyn wykształcenia się transakcji specjalnych należy upatrywać w pojawieniu się trudności ze zrealizowaniem świadczenia towarowego (problemy ze zbytem towarów, ograniczenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy świadczenia towarowego i wzajemnego w handlu zagranicznym

  I.Forma świadczenia towarowego:

  Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów podmiotów gospodarczych danego kraju z pomiotami zagranicznymi, jeżeli rozpatrujemy z punktu widzenia jednego kraju, jeżeli patrzymy pod kontem grupy to mówimy wówczas o handlu międzynarodowym- jest to pojecie szersze:

  1)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wąskie i szerokie ujęcie handlu zagranicznego

  Wąskiemu (tradycyjnemu) ujęciu handlu zagranicznego( biznesu międzynarodowego, handlu międzynarodowego), obejmującemu tylko obroty towarowe, przeciwstawia się więc ujęcie szerokie, sprowadzające handel zagraniczny do łącznego obrotu gospodarczego danego kraju z zagranicą. Przedmiotem handlu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurs walutowy a konkurencyjność

  Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki lub przedsiębiorstwa to zdolność do tworzenia większego bogactwa niż konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Można wyróżnić następujące elementy składowe konkurencyjności międzynarodowej:

  - międzynarodowa pozycja konkurencyjna (jest to tzw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro

  Polska jako kraj członkowski UE zostanie w przyszłości włączona do strefy euro. Oznacza to więc, że złoty zostanie zastąpiony przez euro. Wobec naszego kraju, podobnie jak w stosunku do innych nowych krajów członkowskich, zastosowano tzw wyłącznie czasowe, uzależnione od trwałego spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka polskiego systemu kursowego

  Ewolucja polskiej polityki kursowej:

  I etap

  – stały kurs walutowy (01.01.1990 – 15.05.1991)

  – polityka była elementem programu stabilizacyjnego (Plan Balcerowicz), główny cel to ograniczenie inflacji + stały kurs walutowy na poziomie 1 USD = 9.500 zł. Wtedy nie było ryzyka kursowego.

  II etap – stały kurs...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka kursowa

  W przypadku prowadzenia przez władze gospodarcze danego kraju określonej polityki kursowej, będącej wypadkową ogólnej polityki ekonomicznej, muszą zostać przesądzone trzy bardzo istotne kwestie:

  1)poziom kursu walutowego

  - dokonuje się bardzo istotnego i w praktyce bardzo trudnego wyboru między kursem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i skutki dewaluacji

  Dewaluacja - spadek wartości waluty wywołany decyzja władz monetarnych.Dewaluacje przeprowadza się aby zwiększyć opłacalość eksportu, która polega na osłabieniu kursu waluty krajowej. Także w tym przypadku można wyróżnić 2 aspekty:

  zewnętrzny i zewnętrzny mechanizmu oddziaływania dewaluacji (i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt Balassy – Samuelsona

  Efektem Balassy - Samuelsona w teorii ekonomii nazywa się wpływ wymiany międzynarodowej na ogólny poziom cen oraz kształtowanie się kursu walutowego. Efekt ten występuje, gdy wzrost produktywności w sektorze obrotu międzynarodowego jest szybszy niż w sektorze krajowym.

  Efekt B-S ukazuje dylemat

  - czy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt

Do góry