Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Forma umowy

  Charakterystyka

  W świetle obowiązującego prawa umowa może być zasadniczo zawarta w dowolnej formie. Zasada swobody umów (wolności umów) została przywrócona do polskiego systemu normatywnego nowelą do kodeksu cywilnego z 1990 r. Poprzednio wyrażał ją kodeks zobowiązań z 1933 r. uchylony przepisami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank Rozrachunków Międzynarodowych

  Bank Rozrachunków Międzynarodowych

  Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) - najstarsza międzynarodowa organizacja finansowa (powstała w 1930r.), mająca na celu wspieranie współpracy w dziedzinie polityki monetarnej i finansów; głównie pomiędzy zrzeszonymi 56...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /6 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek dochodowy od firm

  Charakterystyka

  Historia podatku dochodowego sięga roku 1799. Po raz pierwszy został wprowadzony w Anglii, zaś przed I wojną światową w USA, Niemczech i Japonii. Początkowo podatek dochodowy miał charakter wyjątkowy i był traktowany jako środek wspomagający finansowanie działań wojennych. Wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /8 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swap procentowy

  Charakterystyka

  Swap procentowy- swap to umowa pomiędzy dwiema lub więcej stronami, obejmująca wymianę przepływów gotówkowych (R.W. Kolb 1997, s.103).

  W swapie procentowym pozycją jednej ze stron jest instrument dłużny o stałym oprocentowaniu, drugiej zaś zobowiązanie o oprocentowaniu zmiennym (R.W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt redyskontowy

  Kredyt redyskontowy

  Kredyt redyskontowy, określany czasem redyskontem, polega na udzielaniu przez bank centralny bankom komercyjnym kredytów zabezpieczonych zdyskontowanymi przez te banki wekslami. Bank komercyjny chcąc zwiększyć swoją płynność finansową, między innymi po to, aby poszerzyć skalę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny a efektywność gospodarowania

  Handel zagraniczny wpływa na efektywność gospodarowania poprzez:

  1. specjalizację

  – prowadzi do obniżenia jednostkowych kosztów wytwarzania

  2. efekt skali

  - większe rynki zbytu

  - rozłożenie kosztów stałych

  - pełniejsze wykorzystanie aparatu wytwórczego

  - doświadczenie

  3. postęp techniczny

  4...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa mnożnik eksportowy

  To współczynnik określający, o ile zwiększy się dochód narodowy, jeśli eksport wzrośnie o jednostkę. Wzrost eksportu pobudza wzrost efektywnego popytu na rynku wewnętrznym danego kraju i w warunkach niepełnego zatrudnienia i niepełnego wykorzystania zdolności wytwórczych, powoduje kumulatywny proces...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw mechanizm oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy od strony podaży

  Wykorzystywanie handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego wiąże się z występowaniem nierównowagi (deficytu) w bilansie handlowym. Oznacza to że istnieje możliwośc uzupełnienie niedostatecznych z punktu widzenia danego kraju wewnętrznych źródeł finansowania za pomocą zasobów zewnętrznych ( import...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

  Handel zagraniczny umożliwia zaopatrzenie kraju w towary które:

  - nie występują lub nie mogą być produkowane

  - są wytwarzane w ilości niewystarczającej na pokrycie krajowego zapotrzebowania (np. gaz)

  - są produkowane w nieodpowiednim asortymencie

  Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki handlu zagranicznego

  - Wielkość eksportu, importu oraz saldo

  - Wskaźnik zrównoważenia obrotów (pokrycia obrotów) to iloraz różnicy eksportu i importu do wartości eksportu [ (eksport  import) / eksport mowi czy z eksportu jesteśmy w stanie pokryć eksport

  - dynamikę eksportu i importu

  - udział w światowym eksporcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt

Do góry