Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ informacji na proces decyzyjny

  Charakterystyka

  Znaczenie różnego rodzaju informacji dla podejmowania decyzji zilustrowano na poniższym rysunku, który przedstawia schemat procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Ilość i jakość posiadanych przez decydenta informacji wpływa na efektywność i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt

  Charakterystyka

  Popyt - ogólnie rzecz biorąc popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie zakupić przy różnych poziomach ceny, zamiar i oferta kupna poparte odpowiednią sumą pieniędzy, jaką dysponuje ewentualny nabywca (J.Beksiak 2001, s.38).

  Wielkość popytu zależy przede wszystkim od ceny:...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat z Schengen

  Charakterystyka

  Traktat z Schengen został zawarty w czerwcu 1985r. w Luksemburgu. Dotyczy on porozumienia odnośnie stopniowego znoszenia kontroli granicznych osób, niezależnie, chociaż w nawiązaniu do traktatów wspólnotowych, w celu ułatwienia transportu

  i przepływu towarów. Członkami są 24 państwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienna ilościowa

  Charakterystyka

  Zmienna ilościowa - jest to kategoria zmiennych, w przypadku których możemy ustalić na pewnej skali badanej cechy. Stosowanie zmiennych ilościowych pozwala stosować wiele działań matematycznych. W przypadku zmiennych jakościowych możemy jedynie stwierdzić, czy dwa obiekty są równe czy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małe i średnie przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Definicja MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) obowiązuje na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004r. Od 1 stycznia 2005 do tej grupy zostały zaliczone również mikroprzedsiębiorstwa. Małe firmy stanowią ponad 99% z 88 milionów przedsiębiorstw w Unii i 17...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie strukturalne

  Charakterystyka

  Bezrobocie strukturalne jest związane z niedopasowaniem popytu na pracę oraz podaży siły roboczej. Zjawisko to może stanowić wypadkową zmian w popycie konsumentów oraz wprowadzaniu nowych technologii zastępujących pracę ludzi (na przykład nowoczesne linie technologiczne).

  Tego typu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makdonaldyzacja

  Charakterystyka

  Termin makdonaldyzacja pochodzi od nazwy stworzonej w 1955 roku przez Raya Kroca restauracji "szybkiej obsługi", która w kilkadziesiąt lat rozrosła się do organizacji posiadającej ponad 30 000 placówek, z których usług każdego dnia, w 119 krajach świata korzysta ponad 50 milionów ludzi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makdonaldyzacja

  Charakterystyka

  Termin makdonaldyzacja pochodzi od nazwy stworzonej w 1955 roku przez Raya Kroca restauracji "szybkiej obsługi", która w kilkadziesiąt lat rozrosła się do organizacji posiadającej ponad 30 000 placówek, z których usług każdego dnia, w 119 krajach świata korzysta ponad 50 milionów ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd zarządzania

  Definicja

  Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 5.6 normy PN-EN ISO 9001:2008 przegląd zarządzania jest to przeprowadzany przez najwyższe kierownictwo organizacji przegląd systemu zarządzania jakością. Jak precyzuje dalej norma ISO przegląd ten powinien być przeprowadzany w zaplanowanych odstępach czasu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /4 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie naturalne

  Charakterystyka

  Naturalna stopa bezrobocia - jest to wielkość bezrobocia w warunkach równowagi na rynku pracy. Jest to odsetek siły roboczej obejmujący tych, którzy nie chcą podjąć pracy przy płacy realnej zapewniającej równowagę i są dobrowolnie bezrobotni.

  W modelu wzrostu naturalna stopa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 657

  praca w formacie txt

Do góry