Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Demografia

  Charakterystyka

  Demografia (gr. demos - lud, grapho - piszę) to nauka zajmująca się badaniem prawidłowości zjawisk ludnościowych w konkretnych warunkach społecznych i gospodarczych danego terytorium.

  Geneza

  Nad zagadnieniami ludnościowymi zastanawiano się już w starożytności. Przykładem są prace...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena środków trwałych

  Charakterystyka

  Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Środki te nie podlegają całkowitemu zużyciu w trakcie jednego cyklu produkcyjnego, ale stopniowo przenoszą swą wartość na wytwarzane przy ich pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /6 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arthur Cecil Pigou

  Życiorys

  Arthur Cecil PIGOU urodził się w Ryde na wyspie Wight (Wielka Brytania) w 1877r., zmarł w 1959r. w Cambridge. Studiował historię i ekonomię w Cambridge. Był uczniem Alfreda Marshalla i w 1908r. objął po nim katedrę ekonomii politycznej na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie wykładał do 1943r.

  W...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.03.2011 Znaków /3 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Phillipsa

  Charakterysytka

  Krzywa philipsa (Phillips Curve) jest to krzywa opisująca zależność między stopą inflacji a stopą bezrobocia.

  Została ona zbadana przez ekonomistę wykładającego w Anglii pochodzenia nowozelandzkiego mianowicie Albana W. Philipsa w 1958 roku. Publikacja miała miejsce w znanym artykule z...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.03.2011 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa nienazwana

  Definicja

  Umowami nienazwanymi (contractus innominati) są te umowy niemające w ogóle odrębnego, normatywnego odniesienia, nie zostały one uregulowane ani w kodeksie cywilnym, ani w innych aktach prawnych porządku krajowego.

  Charakterystyka

  W obrocie handlowym panuje podział na umowy nazwane i umowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /2 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek giełdowy

  Rynek giełdowy - etymologia pojęcia.

  Rynki finansowe, w obecnym czasie i przy obecnym systemie finansowym, odgrywają kluczową rolę w wymianie handlowej. Pośredniczą one w wymianie aktywów finansowych między podmiotami gospodarczymi, zapewniając wzrost efektywności gospodarczej, mobilizację...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /6 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Producent

  Charakterystyka

  ''

  Producent-osoba fizyczna lub prawna, która produkuje towar lub świadczy usługi mając na celu zwiększenie zysku, ponosząc koszty związane z wytworzeniem i realizacją towarów lub usług.

  Według prawa producent, który wytwarza szkodliwy produkt odpowiada za szkodę wyrządzoną po przez...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząs popytowy

  Wstrząs popytowy

  Wstrząs popytowy (szok popytowy) - razem ze wstrząsem podażowym jest zaliczany do szoków ekonomicznych, czyli niespodziewanych i gwałtownych zmian na rynku. Wstrząs popytowy jest zmianą wpływającą na zagregowany popyt, rozróżniamy wstrząsy dodatnie i ujemne. Przyczyną wstrząsów są...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewaluacja i jej skutki

  Dewaluacja – to obniżenie przez władze monetarnego, danego kraju, kursu pieniądza krajowego w stosunku do walut obcych, czyli podniesione ceny waluty obcej w pieniądzu krajowym. Zabiegiem przeciwnym do dewaluacji jest rewaluacja.

  Zarówno dewaluacja jak i rewaluacja są skutkiem decyzji władz monetarnych co...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /21.03.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zjawiska we współczesnej gospodarce światowej

  a) Globalizacja stosunków międzynarodowych

  W znaczeniu ekonomicznym globalizacja odnosi się najczęściej do działalności gospodarczej, gospodarki rynków branżowych, gałęzi i przedsiębiorstw. Globalizacja stanowi bardziej zaawansowany i złożony etap międzynarodowych procesów gospodarowania, realizowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /21.03.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt

Do góry