Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Czynność procesowa

  Czynność procesowa

  Czynność procesowa jest przewidzianym prawem zachowaniem organu procesowego lub uczestnika procesu zmierzającym do wywołania określonych skutków prawnych. Skutki procesowe wywołują ponadto zdarzenia procesowe, które są niezależne od zachowania się uczestników procesu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amartya Sen

  Amartya Sen

  Zdobywca nagrody Nobla w 1998 roku, teoretyk ekonomii dobrobytu zorientowany na badanie przyczyn ubóstwa i klęsk głodu.

  Życiorys

  Amartya Sen urodził się 3 listopada 1933 roku w bengalskim Santiniketan . Pochodził z zamożnej rodziny i nigdy nie zaznał niedostatku. Jego ojciec był...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania finansowego

  Charakterystyka

  Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa, a następnie ustaleniu celów, jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości, ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk

  Charakterystyka

  Zysk to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, oznacza, że ma ono wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Inaczej, jest to "nadwyżka wartości sprzedaży nad ogólnymi wydatkami; wynagrodzenie dla firm za angażowanie jej zasobów w warunkach ryzyka w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /5 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz

  Definicja

  Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób w celu uzyskania żądanych odpowiedzi.

  Charakterystyka

  Kwestionariusz stanowi podstawowy instrument pomiarowy w badaniach marketingowych. S. Nowak nazywa kwestionariuszem "wszelki uprzednio przygotowany, podporządkowany calom badania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Nicejski

  Charakterystyka

  Traktat został wynegocjowany podczas sesji Europy|Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7 - 10 grudnia 2000 roku.

  Podpisany został on 26 lutego 2001 roku w Nicei. Jego wejście w życie uległo opóźnieniu, ponieważ ludność Irlandii w pierwszym referendum w marcu 2001 opowiedziała się przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kworum

  Charakterystyka

  Kworum (z łac. Quorum) praesentia sufficit - których obecność jest wystarczająca - minimalna liczba członków zgromadzenia (m.in. parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji. Kworum potrzebne do podjęcia stosownej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka fiskalna

  Charakterystyka

  Polityka fiskalna zajmuje się kształtowaniem narodowy|dochodów i wydatków państwa. Zakres jej działania jest różny, co w poszczególnych krajach zależy między innymi od historycznie kształtujących się rozwiązań instytucjonalnych. Najważniejszymi celami polityki fiskalnej są:

  ...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja finansowa

  Charakterystyka

  Instytucja finansowa jest to podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową. Jego podstawowa działalność generująca większość przychodów polega na wykonywaniu następującej działalności gospodarczej:

  Nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji, Udzielanie pożyczek ze środków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  Instytucja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została wprowadzona przez ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym. Takie określenie - funduszu celowego - znajdujemy w art. 51 ww. ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt

Do góry