Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Determinanty popytu turystycznego

  Czynniki ekonomiczne

  Popyt na specyficzne usługi turystyczne jest dodatnio skorelowany ze wzrostem poziomu dochodów realnych ludności. Wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców danego kraju, w tym ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego, rośnie skłonność do przeznaczenia wolnych środków finansowych na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroturystyka

  Charakterystyka

  W ostatnim ćwierćwieczu XX w. w literaturze polskiej jak i literaturze światowej pojawiło się pojęcie agroturystyka (agroturism). Składa się ona z dwóch członków: agro i turystyka. Przedrostek agro wywodzi się od terminu greckiego agros, co oznaczającego rolę, i agronomos...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga rynkowa

  Charakterystyka

  Równowaga rynkowa jest to taka sytuacja na rynku danego dobra w której wielkość popytu równa jest wielkośći podaży. Rynek na którym występuje stan równowagi jest rynkiem stabilnym. W przeciwnym wypadku mówimy o rynku niestabilnym.

  rownowaga.png

  Cena równowagi

  Cena równoważąca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt globalny

  Charakterystyka

  Popyt globalny jest kluczową kategorią w makroekonomii. Popyt globalny inaczej łączny odnosi się do sumy (kwoty), jaką podmioty gospodarki planują wydać na dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu (in. przy danych cenach) w danym okresie. W literaturze, zwłaszcza anglojęzycznej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renoma hotelu

  Charakterystyka

  Renoma hotelu służy do oceniania hotelu poprzez wyrażanie opinii na temat usług, wyglądu oraz organizacji pracy w hotelu. Hotel, który ma statut renomowanego, cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku. Na renomę składa się wszystko, co wiąże się

  z hotelem, musi wystąpić połączenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Laffera

  Charakterystyka

  Krzywa Laffera obrazuje związek między podatkowa|stopa podatkową a wielkością wpływów z podatków. Umiarkowany wzrost stóp opodatkowania zwiększa sumę wpływów podatkowych ale do pewnego poziomu. Jest to tak zwany nasycenia, odpowiadający stawce maksymalizującej przychody...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /5 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protest wekslowy

  Charakterystyka

  Protest wekslowy - jest jedną z najbardziej charakterystycznych czynności wekslowych instytucji prawa wekslowego. Uregulowany został w wielu przepisach prawa wekslowego, w tym zwłaszcza w art. 85-95. jest to urzędowy akt stwierdzający odmowę przyjęcia weksla bądź jego zapłacenia albo też...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Instrumenty polityki pieniężnej to narzędzia za pomocą których bank centralny realizuje cele polityki pieniężnej w ramach przyjętej strategii.

  Rodzaje instrumentów polityki pieniężnej Instrumenty sterowania bezpośredniego (kontroli administracyjnej)

  Regulują w sposób bezpośredni...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Instrumenty polityki pieniężnej to narzędzia za pomocą których bank centralny realizuje cele polityki pieniężnej w ramach przyjętej strategii.

  Rodzaje instrumentów polityki pieniężnej Instrumenty sterowania bezpośredniego (kontroli administracyjnej)

  Regulują w sposób bezpośredni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja obligacji

  Emisja obligacji

  Emisja obligacji - Obligacje mogą być emitowane w różnych trybach, które decydują o procedurze emisji i wysokości ponoszonych kosztów. Ustawa o obligacjach pozwala na wyróżnienie 3 trybów:

  - tryb emisji prywatnej

  - tryb subskrypcji publicznej obligacji krótkoterminowych , bądź o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt

Do góry