Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje bezrobocia

   

  Ponadto, w literaturze naukowej wyróżnia się następujące rodzaje bezrobocia:

  -         bezrobocie strukturalne – mówimy o nim wtedy gdy występuje niedopasowanie struktury podaży pracy i popytu na pracę ze względu na posiadane kwalifikacje, wykształcenie, zawód czy miejsce zamieszkania. Wynika ono z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /3 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia

   

  Zmiany gospodarcze i polityczne jakie dokonały się w Polsce w latach ‘89 i ‘90 doprowadziły do tego, że Polska dołączyła do grupy krajów o gospodarce rynkowej, co z kolei spowodowało ujawnienie się problemu bezrobocia na szeroką skalę. Trwające przemiany ustroju gospodarczego wywołały wiele...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWY PRAWA BUDŻETOWEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA.

   

  1 Pojęcie Budżetu

  Budżet to podst instytucja finansowopr, zbudowana jako zespół prawnie określ zasad:

  - planowania dochodów i wydatków oraz

  - postępowania ze zgromadzonymi zasobami pieniężnymi i

  -kompetencji do decyzji planistycznych i realizacyjnych.

   

  1-To podstawowy plan finansowy państwa/...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /15 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między finansami prywatnymi a publicznymi

   

  -realizują się z udziałem podmiotów publicznopr tj wyposażonych w atrybuty władzy państwowe( państwo, województwo, powiat, gmina.)

  -stosunki oparte na zas władztwa i podporządkowania tj możności władczego. Wiążącego kreowania sytuacji pr podmiotu podrzędnego. [wyjątkowo wg pr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje fnansów publicznych

   

  Funkcja alokacyjna finansów polega na tym, że są one narzędziem roz­mieszczenia dóbr zgodnie z potrzebami różnych podmiotów. W sferze prywat­nej odbywa się to głównie za pomocą mechanizmu rynkowego poprzez trans­akcje kupna-sprzedaży. W sferze publicznej, w której obywatele korzystają z dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /7 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

   

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocniczą w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

  Zadania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy pieniężne

   

  System pieniężny, ogół norm prawnych, reguł i zasad organizacyjnych dotyczących emisji i kreacji pieniądza oraz regulacji i kontroli jego obiegu. Głównymi elementami współczesnego systemu pieniężnego są: ustalenie jednostki pieniężnej będącej prawnym środkiem płatniczym na obszarze danego kraju...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /11 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne funkcje pieniądza:

   

  Funkcja behawioralna (zachowawcza)

  Pieniądz jest środkiem determinującym ludzkie zachowania, ponieważ jest ekwiwalentem wszystkiego, co jest człowiekowi niezbędne do życia. Kształtuje pragnienia, sposób myślenia, styl życia i konsumpcji. Stał się wartością absolutną, przedmiotem pragnień co nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne funkcje pieniądza

   

  cyrkulacyjna (transakcyjna)

  Pieniądz jest powszechnym "środkiem wymiany" w transakcjach kupna-sprzedaży. Każdy przyjmuje go za sprzedane towary i usługi, wiedząc o tym, że za pieniądze będzie mógł nabyć inne niezbędne mu dobra (materialne lub usługi). Dzięki pieniądzowi nastąpiło rozdzielenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CFR

  Charakterystyka

  CFR - Cost and Freight (koszt i fracht...oznaczony port przeznaczenia) to incoterms należący obok CIF, CPT i CIP do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu opłacone są przez sprzedającego.

  Moment dostarczenia towaru

  W tej formule uznaje się, że sprzedawca dostarczył towar w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt

Do góry