Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Linia budżetowa

  Charakterystyka

  Linia budżetowa to linia obrazująca maksymalne kombinacje ilościowe dwóch dóbr, które przy danych cenach może nabyć konsument dysponujący danym dochodem. Graficznie ukazuje ograniczenia budżetowe konsumenta.

  budżetowa.JPG|400px

  Interpretacja

  Położenie linii budżetowej CD...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko płynności

  Charakterystyka

  Ryzyko płynności - ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki na dokonanie niespodziewanych wypłat z rachunków depozytowych. Brak płynnych aktywów zazwyczaj wywołuje niedobory funduszy na finansowanie działalności na rynku detalicznym i korporacyjnym lub na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokurent

  Prokurent

  Jest to pełnomocnik zarządu spółki mający prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Pełnomocnictwo to nosi nazwę prokura.

  Kto może zostać prokurentem

  Zgodnie z art. 100 k.c., pełnomocnikiem, a co za tym idzie, również prokurentem, może być osoba fizyczna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Tornquista

  Charakterystyka

  Krzywa Tornquista - jest wykresem funkcji opisującej zależność wydatków, popytu na dane dobro (Y) od dochodu konsumenta (X).

  Ze względu ma rodzaj dobra, wyróżniamy trzy krzywe Tornquista opisujące poszczególne funkcje Tornquista :

  Funkcja Tornquista I rodzaju- popyt na dobra...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła robocza

  Charakterystyka

  Siła robocza, zwana też podażą pracy to liczba osób, które są aktywne zawodowo. Są to osoby w wieku produkcyjnym (w Polsce jest to przedział wiekowy 18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn), które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach dla danej gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt realnych zasobów pieniądza

  Charakterystyka

  Efekt realnych zasobów pieniądza polega na zwiększeniu popytu konsumpcyjnego,

  który jest wynikiem wzrostu realnej wartości pieniężnych konsumentów.

  Stanowi on uogólnienie efektu Pigou.

  Efekt Pigou

  Efekt Pigou dotyczy skutku jaki wywiera spadek cen na wzrost realnego majątku oraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Nordycka

  Charakterystyka

  Rada Nordycka- najwyższy organ współpracy i integracji krajów nordyckich. Powstała w wyniku jednostronnych rezolucji parlamentów Danii, Norwegii, Szwecji i Islandii. Rada rozpoczęła swa działalność w lutym 1953 r. W 1995 roku członkiem rady została Finlandia, a w 1970 w skład Rady...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek

  Charakterystyka

  Podatek jest nieodpłatnym, przymusowym i pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez publicznoprawny (Głuchowski, 1996, s.7). Związkami publicznoprawnymi o których mowa w definicji są przede wszystkim państwo i jednostki samorządu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja usług turystycznych

  Charakterystyka

  Wzrost znaczenia usług i ich rynkowy charakter oraz gwałtowny rozwój turystyki, to jedne z ważniejszych cech polskiego rynku. Zaistnienie procesów integracyjnych w polityce i gospodarce, liberalizacja w przekraczaniu granic - znoszenie barier wizowych, celnych i walutowych zwiększa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /6 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe

  Definicja

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe jest to przedsiębiorstwo, które swą siedzibę ma głównie w kraju macierzystym, lecz znaczną część swoich dochodów pozyskuje z innych krajów poprzez rozszerzenie swoich struktur organizacyjnych.

  Główne cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt

Do góry