Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Wady i zalety opodatkowania ryczałtem

   

  Każdy rozpoczynając działalność gospodarczą musi mieć świadomość, jakie ma możliwości wyboru formy opodatkowania swoich dochodów z tejże działalności. Przyszły podatnik powinien dowiedzieć się, czy ma pełną możliwość wyboru tzn. czy działalność jaką zamierza wykonywać może być...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /3 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryczałt

   

  Zasady opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od podatków ewidencjonowanych reguluje ustawa z dnia 20.XI.1997r. z zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają przychody z pozarolniczej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd pracy

  Charakterystyka

  Sąd pracy - to organ wymiaru sprawiedliwości, rozstrzygający spory o roszczenia ze stosunku pracy.

  I instancję stanowią sądy pracy - jednostki organizacyjne sądów rejonowych, gdzie rozpatrywane są sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. II instancja to sądy pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa komisu

  Charakterystyka

  Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się, za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. (KC art. 765)

  Stronami umowy są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki niebezpieczne

  Charakterystyka

  Czynniki niebezpieczne to takie czynniki których działanie może spowodować zaistnienie wypadku przy pracy (urazu).

  Czynniki szkodliwe to takie których oddziaływanie na pracownika może doprowadzić do choroby.

  Czynniki uciążliwe to te czynniki których działanie na pracownika może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady terminowe

  Charakterystyka

  Wkłady terminowe (Lokaty terminowe) są to depozyty bankowe deponowane w banku na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty (deponent) za złożone środki otrzymuje zapłatę w postaci odsetek. Wysokość odsetek zależy zarówno od oprocentowania danej lokaty, jak i od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /5 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednoosobowa spółka skarbu państwa

  Charakterystyka

  Jest to rodzaj spółki utworzonej w wyniku procesu komercjalizacji, dokonywanej przez Ministra Skarbu Państwa, na wniosek założycielskiego organu, czyli dyrektora państwowego przedsiębiorstwa, rady pracowniczej lub z inicjatywy własnej.

  Prawna definicja pojęcia

  „Komercjalizacja, w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /3 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądowy tytuł egzekucyjny

  Sądowy tytuł egzekucyjny

  Sądowy tytuł egzekucyjny to dokument stwierdzający obowiązek określonego świadczenia. Jest to orzeczenie sądu, lub inny dokument urzędowy, z którego jasno wynika istnienie zobowiązania dłużnika względem wierzyciela, jego wartość i treść.

  Dokumenty będące sądowym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /4 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling finansowy

  Charakterystyka

  Controlling finansowy jest częścią controllingu przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest zapewnienie płynności finansowej, czyli zdolności przedsiębiorstwa do wypełniania zobowiązań płatniczych w każdym czasie.

  Zadanie to można przedstawić w postaci trójfazowego cyklu:

  planowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /5 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie panelowe

  Charakterystyka

  Badanie panelowe ( panel study) jest to typ badania dynamicznego, polegającego na zbieraniu danych od tej samej grupy ludzi ( próby, panelu) w kilku punktach czasowych.

  Sama pojęcie badanie definiuje się jako "fragment ogółu czynności naukowych, odcinek procesu poznawczego, który polega...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /3 826

  praca w formacie txt

Do góry