Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Turystyka ekstremalna

  Charakterystyka

  Od 1970 ten rodzaj turystyki grupuje najbardziej wyspecjalizowane formy działalności turystów. W społeczeństwach sytych, żyjących w betonowym i asfaltowym krajobrazie, ludzie zaczęli szukać możliwości wyżycia się w naturze i odreagowania stresów. Musza tylko uwielbiać ryzyko i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /6 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroturystyka profesjonalna

  Charakterystyka

  Na całym świecie powstają specjalne biura turystyczne specjalizujące się w obsłudze osób zainteresowanych agroturystyką i pobytami na wsi. Szczególnie takich agencji i biur funkcjonuje w krajach, gdzie pobyt w gospodarstwach rolnych i na wiejskich mają długą tradycje i stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /2 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania środowiskowego

  Charakterystyka

  System Zarządzanie Środowiskowego jest odpowiedzią na politykę ekologiczną państwa, zakładając skuteczne i efektywne rozwiązanie problemów środowiskowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

  Geneza oraz rodzina norm środowiskowych

  W 1990 roku rząd Wielkiej Brytanii, jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria niekompletnych kontraktów

  Charakterystyka

  Teoria niekompletnych kontraktów stanowi wraz z problemem przedstawicielstwa (problemem agencji) podstawę kontraktowego podejścia w ramach teorii firmy zapoczątkowanego przez R. Coase

  (1937).

  Przedsiębiorstwo traktuje się jako zbiorowość (nexus), czy też sieć (network)...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /3 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

   

  Charakterystyczną cechą tego podatku było rozdzielenie podstawy opodatkowania na kilka części w zależności od źródła pochodzenia dochodu. Taka konstrukcja podatku umożliwia zróżnicowanie obciążeń w zależności od źródeł uzyskiwanych dochodów. Jej wadą jest jednak duża złożo­ność, co...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /5 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  podatek od środków transportowych

   

  podatek od środków transportowych – podatek ten uregulowała ustawa z 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych. Podatkowi od środków transportowych podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki, przyczepy, motorowery, a także wyposażone w silniki jachty, promy i łodzie.1) Obowiązek podatkowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja podatków

   

  Podatki przychodowe pobierane są od przychodów osiąganych przez rozmaite podmioty w wyniku prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Podatki te pobierane są na ogól w momencie osiągania przy- chodów i to nawet niezależnie od tego, jakie będą koszty osiągania przychodów. Podatki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /11 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy podatków

   

  Podatki stanowią równocześnie kategorię ekonomiczną i prawną. Rozu­mienie ekonomicznej istoty podatków podlegało w toku rozwoju historycznego zmianom stosownie do ogromnej zmienności i różnorodności teorii ekonomicznych. Prawna definicja podatków odznaczała się i nadal odznacza zdecydowanie większą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /5 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja alokacyjna

   

  Funkcja alokacyjna podatków wyraża się w oddziaływaniu za ich pomocą na zmiany w strukturze wytwarzanego produktu krajowego brutto. Podatki są instrumentami pośredniego oddziaływania na alokację czynników produkcji w sektorze prywatnym. Poprzez odpowiednie konstrukcje podatkowe państwo może wpływać...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

   

  Podatek ten uregulowany jest w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wbrew nazwie nie jest to forma opodatkowania zryczałtowanego, ale forma uproszczonego opodatkowania dochodów osób fizycznych, gdzie istotą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /6 918

  praca w formacie txt

Do góry