Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Działalność gospodarcza

  Charakterystyka

  Działalność gospodarcza - według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jest to "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność gospodarcza

  Charakterystyka

  Działalność gospodarcza - według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jest to "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady kalkulacji cen

  Charakterystyka

  Zasady kalkulacji cen są to metody, które wykorzystując takie dane jak koszty własne, popyt zgłaszany przez nabywców lub ceny konkurencji pomagają ustalić po jakiej cenie przedsiębiorstwo powinno wprowadzić dane dobro lub usługę na rynek.

  Przystępując do ustalania ceny końcowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /5 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa rachunku bankowego

  Charakterystyka

  W ujęciu cywilny|kodeksu cywilnego przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych. Ponadto, zależnie o treści umowy, bank może być zobowiązany do dokonywania rozliczeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczowe aktywa trwałe

  Charakterystyka

  Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) są to środki trwałe oddane do użytkowania, środki trwałe w budowie oraz zaliczki, które są przekazane na te środki trwałe.

  Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) a konkretnie wg MSR-16 rzeczowe aktywa trwałe to środki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /4 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek satelitarny turystyki

  Wprowadzenie

  Turystyka wpływa na wytwarzanie produktu krajowego brutto, tworzy nowe miejsca pracy i dochody kapitału. Tworzy ona dwukrotnie więcej miejsc pracy niż przeciętny sektor gospodarczy zgłaszając zapotrzebowanie na pracowników różnych dziedzin i zawodów oraz wykorzystuje nadwyżki siły roboczej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe systemy innowacji

  Charakterystyka

  Narodowe systemy innowacji - zespół różnych instytucji które łącznie i indywidualnie biorą udział w rozwoju i dyfuzji nowych technologii oraz konstrukcję instytucjonalną w której rządy i stosowane przez nie formy polityki wspierają proces innowacji; innymi słowy NSI oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETS

  REDIRECT Trybunał Sprawiedliwości

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /36

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje pakietowe

  Charakterystyka

  Poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego na giełdzie można jeszcze zawierać transakcje pakietowe, poza przebiegającą rutynowo sesją giełdową. Mogą one być zawierane wyłącznie w dniach sesji giełdowych, pod warunkiem, że obrót danym walorem nie jest zawieszony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNPV

  Charakterystyka

  MNPV - METODA ZMODYFIKOWANEJ NPV (MODIFIED NET PREZENT VALUE - MNPV)- metoda oceny projektów gospodarczych, która opiera się na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być reinwestowane przy innej stopie reinwestycji niż stopa dyskonta przyjęta dla ocenianej inwestycji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt

Do góry