Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Zlecenie stałe

  Charakterystyka

  Zlecenia stałe - forma rozliczenia bezgotówkowego, polegająca na wydaniu bankowi dyspozycji na cykliczne przelewanie określonej kwoty pieniężnej z naszego konta na wzkazane przez nas konto. Ze zlecenia stałego mogą korzystać osoby prawne i fizycznie posiadające rachunek bankowy.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów jest względnie wyodrębnionym podsystemem informacyj­nym w ramach systemu ewidencyjnego rachunkowości, którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o kosztach. Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów związanych z prowadzeniem działalności, tj...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austriacka teoria pieniądza

  Charakterystyka

  Austriacka teoria pieniądza została zaprezentowana przez Ludwiga von Misesa w pracy The Theory of Money and Credit opublikowanej po raz pierwszy w 1912.

  Mises stosuje w niej koncepcje użyteczności marginalnej, które są odpowiedzialne za kształtowanie się cen na rynku, do analizy zagadnień...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /5 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełda Papierów Wartościowych

  Charakterystyka

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działa jako spółka z dominującym udziałem Skarbu Państwa od 16 kwietnia 1991 roku. Jest to instytucja powołana do organizowania bezpiecznego obrotu instrumentami finansowymi, z zapewnieniem jednakowego i jednoczesnego dostępu do informacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek obrotowy

  Definicja Podatek obrotowy jest podatkiem pośrednim, wymierzanym od wielkości sprzedaży. Jest on de facto podatkiem konsumpcyjnym, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca danego dobra lub usługi, zatem dla sprzedającego jest on nominalnie neutralny. Przerzucenie ciężaru na konsumenta skutkuje jednak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopol naturalny

  Charakterystyka

  Monopol naturalny jest to sytuacja istniejąca na rynku dóbr i usług gdzie istnieje tylko jeden przedsiębiorca wytwarzający dane dobro lub usługę, a występowanie więcej niż jednego producenta byłoby utrudnione oraz ekonomicznie nieuzasadnione.

  Barierami wejścia na taki rynek są np.:

  ...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anioł biznesu

  Charakterystyka

  'Aniołowie biznesu to inwestorzy prywatni, którzy inwestują swój kapitał w innowacyjne przedsięwzięcia na początkowych etapach ich powstania.

  Kapitał ten nie jest formą pożyczki, lecz wprowadzany jest do przedsiębiorstwa za pomocą wykupienia w nim udziałów. Przybiera więc formę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa koncesji

  Umowa koncesji Definicja

  Umowa koncesji - jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcą (koncesjobiorcą) a firmą macierzystą (koncesjodawcą); koncesjobiorcą płaci koncesjodawcy za korzystanie ze znaków firmowych, produktów, receptur i biznesplanów.

  Charakterystyka

  Alternatywą dla tworzenia od zera...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apartheid

  Apartheid

  Apartheid był systemem politycznym, który określał relacje pomiędzy białymi a innymi rasami w Republice Południowej Afryki. Oficjalna polityka legitymizowała stratyfikację społeczną, w której ludzie czarni zajmowali pozycje najniższe, kolorowi pozycje pośrednie, a biali znajdowali się na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apartheid

  Apartheid

  Apartheid był systemem politycznym, który określał relacje pomiędzy białymi a innymi rasami w Republice Południowej Afryki. Oficjalna polityka legitymizowała stratyfikację społeczną, w której ludzie czarni zajmowali pozycje najniższe, kolorowi pozycje pośrednie, a biali znajdowali się na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 246

  praca w formacie txt

Do góry