Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Cel inflacyjny

  Charakterystyka

  Cel inflacyjny - Poziom, wokół którego bank centralny zobowiązuje się stabilizować inflację.

  Cel inflacyjny banku centralnego- Banki centralne przyjmowały w ostatnich dziesięcioleciach wiele różnych podejść do polityki pieniężnej. Gama stosowanych rozwiązań sięga od podejść...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność prawna

  Definicja

  Czynność prawna można zdefiniować jako stan faktyczny, w którego skład wchodzi, co najmniej jedno oświadczenie woli zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne nie tylko wyrażone w oświadczeniu woli...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza opłacalności eksportu

  Charakterystyka

  Opłacalność eksportu zależy od:

  kształtowania się realnego kursu walutowego: Im niższy realny kurs walutowy, tym eksport staje się bardziej opłacalny. Dla eksportera oznacza to większy zysk bez konieczności podnoszenia ceny dóbr. kosztów wytwarzania produktów:Z teorii kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /2 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzula wykonalności

  Charakterystyka

  Klauzula wykonalności uregulowana jest w Części trzeciej - Postępowanie egzekucyjne, Tytule pierwszym - Przepisy ogólne, Dziale II - Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności, tj. w art. 776-795 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /8 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 6

  Określ czy wymienione poniżej dobra są dobrami substytucyjnymi, komple­mentarnymi czy niezależnymi:

  1. krawat i koszula..................k..........................................................

  2. wełna i bawełna..........s..................................................................

  3. książka...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 5

  Które z poniższych stwierdzeń dotyczą mikroekonomii, a które makroekonomii?

  a) Na początku lat osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach zachodnich, nastąpił gwałtowny wzrost stopy bezrobocia.

  b) Wyższe opodatkowanie wyrobów ty­toniowych ograniczy palenie.

  c) Na początku...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie

  Charakterystyka

  Świadczenie jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego. Jest to określone zachowanie się, do którego jest zobowiązany dłużnik, a którego może domagać się od dłużnika wierzyciel. Świadczenie jest więc takim zachowanie dłużnika, którego celem jest wypełnienie ciążącego na nim...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /8 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 2

  Rynek pewnego towaru można scharakteryzować funkcjami popytu i podaży, przy czym funkcja popytu przyjmuje postać: Qd=1925-5P, funkcja podaży: QS=1540+20P.

  Podaj cenę i ilość równowagi rynkowej.

  Qd=Qs 1925-5P=1540+20P 2080-5P=1540+20P 540=25P Pe=15,4 –cena...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność całkowita i użyteczność krańcowa

  UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA (TU) – Suma zadowolenia wynikająca z dotychczasowej konsumpcji danego dobra.

  UŻYTECZNOŚĆ KRAŃCOWA (MU) – jest to przyrost satysfakcji (zadowolenia) uzyskany ze spożycia kolejnej jednostki danego dobra.

  Znajomość zależności między użytecznością całkowitą a użytecznością...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymalizacja użyteczności a wybór konsumenta

  Konsument wybiera spośród możliwych koszyków ten, który daje mu maksymalną użyteczność w ramach dostępnej linii budżetowej.

  Konsument wybierze – w ramach posiadanych możliwości budżetowych – taki koszyk dóbr, który daje mu maksymalną użyteczność, oznacza to po prostu, że wybierany jest punkt, w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /431

  praca w formacie txt

Do góry